Hopp til innhold
 1. Kan virkningen av tinglysingen falle bort ved foreldelse?

 2. Dokumentavgift ved oppløysing av sameige

  Det er heilt eller delvis fritak frå å betale dokumentavgift ved oppløysing av eit sameige i ein fast eigedom. Tinglysing av skøyte må skje kort tid etter oppløysinga. Fritaket for oppløysing av

 3. System-Opplegg-Detaljer-Blankett (Ppt, 4 MB)

 4. Skal melding til tinglysing fra matrikkelen sendes i to eksemplarer?

 5. Elektronisk-tinglysing-av-opprett-ny-grunneiendom-fra-festegrunn (Pdf, 754 KB)

  Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom fra festegrunn Opprett ny grunneiendom fra festegrunn skal kunne tinglyses elektronisk dersom: · Festegrunnen ikke er seksjonert ·

 6. Hva skjer med havnivået etter 2100?

  Kartverkets framskrivninger av havnivået dekker de neste 80 årene og avhenger av størrelsen til framtidige klimagassutslipp. Tatt i betraktning at jordas klima styres av langsomme prosesser er den

 7. Endringer gjort i standardene etter 2009

  Her er en oversikt over de siste endringene som er gjort i SOSI-standarden for plandata fra versjon 4.1 til gjeldende versjon. Det er en møysommelig jobb å oppgradere vektordata for arealplaner som

 8. Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-Veval (Pdf, 3 MB)

  loct3c1-11 t“k. Kartverket Fagforvaltningsseksjonen Matrikkel- og stedsnavnsavdelingen v/Overing. Siri-Linn Ektvedt Vedr. Høring —Godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven Etter

 9. Spesifikasjon-for-grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 616 KB)

  Spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven 1. Typer grensemerker Følgende grensemerker kan godkjennes: 1. Fjell 2. Morene 3. Jord 4. Myr 5. By og tettbebygd strøk 2. Materialkvalitet

 10. Spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven (Pdf, 740 KB)

  Spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven 1. Grensemerketyper Følgende grensemerketyper kan godkjennes: 1. Fjell 2. Morene 3. Jord 4. Myr 5. Asfalt og betong 2.