Hopp til innhold
 1. 15.1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller er det ikke nødvendig å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen eller Kartverket, eller sende inn konsesjonsvedtak sammen med dokumenter for

 2. Oppfølging etter workshop 4. desember

  4. desember 2018 ble det arrangert en workshop for å kartlegge IKT-utfordringer og -muligheter i forbindelse med kommune- og regionreformene. Sentrale aktører følger opp resultatene fra workshopen.

 3. 14.3 Sammenslåing

  Problemstilling nr. 1 "Prioritetskollisjoner mellom panthaverne." Skal uttrykket forstås slik at det ikke vil foreligge prioritetskollisjon så lenge panteheftelsene har samme panthaver, eller slik at

 4. Elektronisk-tinglysing-av-opprett-ny-grunneiendom-ved-fradeling (Pdf, 821 KB)

  Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom ved fradeling Det er fradelt en eiendom fra 47/2 som har fått gnr. 47 bnr. 263 Under forretningsdata kommer det ved avhuking - Skal

 5. Kan virkningen av tinglysingen falle bort ved foreldelse?

 6. Skal melding til tinglysing fra matrikkelen sendes i to eksemplarer?

 7. Elektronisk-tinglysing-av-opprett-ny-grunneiendom-fra-festegrunn (Pdf, 754 KB)

  Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom fra festegrunn Opprett ny grunneiendom fra festegrunn skal kunne tinglyses elektronisk dersom: · Festegrunnen ikke er seksjonert ·

 8. Spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven (Pdf, 740 KB)

  Spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven 1. Grensemerketyper Følgende grensemerketyper kan godkjennes: 1. Fjell 2. Morene 3. Jord 4. Myr 5. Asfalt og betong 2.

 9. Spesifikasjon-for-grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 740 KB)

  Spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven 1. Grensemerketyper Følgende grensemerketyper kan godkjennes: 1. Fjell 2. Morene 3. Jord 4. Myr 5. Asfalt og betong 2.

 10. Ny-godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-1 (Pdf, 4 MB)