Hopp til innhold
 1. 2019-10-11-EtterslepstallBygg-Kommunevis (Csv)

  Kommuneoversikt-oppdatert 11.10.2019

 2. Melding til tinglysing

  Ved oppretting av ny matrikkelenhet, sammenslåing, endring av eierseksjon, arealoverføring og andre endringer i matrikkelen skal kommunen sende melding til tinglysing, jf. matrikkelloven § 24.

 3. 6-Tinglysing-ELSLAR_120607 (Pdf, 538 KB)

  Matrikkelopplæring Tinglysing Matrikkelopplæring Lovkurs Tinglysing – 13.juni 2012 Versjon 1.0 Side - 2 -

 4. 2.1 Tinglysingsgebyr

  Problemstilling nr. 1 Bestemmelsen i forskrift om gebyr for tinglysing mv. § 4 nr. 3 fritar for betaling av tinglysingsgebyr ved tinglysing av melding som tingretten, gjeldsnemnda, eller bostyrer

 5. 3.4 Signatur på vegne av private foretak

  (Se også kapittel 4.4 om fullmakter fra private foretak) Problemstilling nr. 1 Hvem anses som rette vedkommende til å signere et dokument der hjemmelshaver eller rettighetshaver har gått konkurs?

 6. Stor milepæl i e-tinglysingsprosjektet

  E-tinglysingsprosjektet er no ferdig med grensesnittet for alle dei åtte rettstiftingane som skal kunne sendast inn og tinglysast automatisk. -Vi har akkurat blitt ferdige med milepæl tre i

 7. Nytt tidspunkt for elektronisk tinglysing

  Fagsystemet for elektronisk tinglysing er planlagt utsatt til senest påsken 2017. Dette skyldes at kompleksiteten og utviklingen har vært mer omfattende enn forutsatt. Etablering av elektronisk

 8. I gang med elektronisk tinglysing

  Det var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som offisielt satte i drift elektronisk tinglysing den 18. april. Nå vil boligkjøpere oppleve at eiendomsoverdragelsene skjer raskere, når

 9. Får klarsignal for e-tinglysing

  Regjeringa foreslår å setje av 24 millionar kroner til e-tinglysing i statsbudsjettet for 2014. – Ein merkedag, seier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup, som er jublande glad for at finansieringa

 10. Elektronisk-melding-til-tinglysing (Pdf, 310 KB)

  Elektronisk melding til tinglysing Under forretningsdata har man en avkrysningsboks om forretningen skal tinglyses. Når denne er avhuket får man et radioknappvalg om forretningen skal