Hopp til innhold
 1. 13_Tilsyn_etter_matrikkelloven (Pdf, 164 KB)

  15.01.2018 1 Tilsyn etter matrikkelloven Tilsyn etter matrikkelloven Foto: Liv Trongmo Hognes Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1.4 Tema for innleggetTema for

 2. Alle Kartverkets tjenester tilgjengelige

  Kartverket opprettholder drift og tilgang til data og tjenester, men enkelte leveranser, som tinglysingsvedtak og oppdateringer i nasjonale fellesløsninger, kan ta mer tid enn normalt. Dette er

 3. Analyse av bruk av DOK og temadata i arbeidsprosesser etter PBL (Pdf, 2 MB)

  Norconsult AS Analyse av bruk av DOK og temadata i arbeidsprosesser etter PBL Oppdragsnr.: 5195899 Dokumentnr.: 101 Versjon: 1 Dato: 2019-12-02 err

 4. Etterslepstall alle kommuner (Csv)

 5. 13-Tilsyn-etter-matrikkelloven (Pdf, 186 KB)

  17.09.2015 1 Tilsyn etter matrikkelloven Foto: Liv Trongmo Hognes Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.2 Tema for innlegget • Hva tilsyn er, dvs. hva det går ut

 6. Hvordan sende inn tinglysingsdokumenter som gjelder personer med adressesperre?

 7. Skal melding til tinglysing fra matrikkelen sendes i to eksemplarer?

 8. Elektronisk-tinglysing-av-opprett-ny-grunneiendom-fra-festegrunn (Pdf, 754 KB)

  Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom fra festegrunn Opprett ny grunneiendom fra festegrunn skal kunne tinglyses elektronisk dersom: · Festegrunnen ikke er seksjonert ·

 9. 3.4.2 Inndeling etter FKB-standard

  For kostnadsgruppen FKB-konstruksjon (uten høyde) er det laget egne kostnadsdelinger for de ulike FKB-standardene. I produktspesifikasjon for FKB er det angitt når de ulike FKB-standardene normalt

 10. P-13-Tilsyn-etter-matrikkelloven (Pdf, 164 KB)

  22.01.2018 1 Tilsyn etter matrikkelloven Tilsyn etter matrikkelloven Foto: Liv Trongmo Hognes Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1.4 Tema for innleggetTema for