Hopp til innhold
 1. 6-Tinglysing-ELSLAR_120607 (Pdf, 538 KB)

  Matrikkelopplæring Tinglysing Matrikkelopplæring Lovkurs Tinglysing – 13.juni 2012 Versjon 1.0 Side - 2 -

 2. Etter 30 år skal riksgrensen mot Sverige bli gått opp på nytt

  I samarbeid med Lantmäteriet i Sverige skal Kartverket gå opp riksgrensen mellom Norge og Sverige på nytt. Til sommeren starter arbeidet med grenseoppgangen som er ventet å være ferdig i 2024.

 3. Gammelt matrikkelnummer kan benyttes for tinglysing frem til 30. mars

  Kartverket aksepterer både gammelt og nytt matrikkelnummer ved tinglysing i grunnboken i 90 dager fra 1. januar 2020. Dette betyr at avtaler, hjemmelsdokumenter, pantedokumenter,

 4. 2.1 Tinglysingsgebyr

  Problemstilling nr. 1 Bestemmelsen i forskrift om gebyr for tinglysing mv. § 4 nr. 3 fritar for betaling av tinglysingsgebyr ved tinglysing av melding som tingretten, gjeldsnemnda, eller bostyrer

 5. Elektronisk-tinglysing-av-sammenslaing-av-matrikkelenheter (Pdf, 630 KB)

  Elektronisk tinglysing av Sammenslåing av matrikkelenheter Vi ønsker å slå sammen to matrikkelenheter. 91/367 og 91/369 skal sammenføyes. 91/367 skal bestå. Vi søker opp matrikkelenhetene og

 6. 11.1 Tinglyse festerett

  Problemstilling nr. 1 Hvilke dokumenter skal sendes inn ved tinglysing av festekontrakt, hvor bygning er oppført i tiden mellom inngåelse og tinglysing av festekontrakten? Kreves det at skjøte på

 7. Etterretninger for sjøfarende (Efs)

 8. Tilnærmet normal drift i Kartverket

  Kartverket opprettholder tinglysing og alle tjenester under koronakrisen, og har beredskapsplaner klare dersom mange av våre ansatte blir syke. Kartverkets ekspedisjon, resepsjoner og

 9. 2019-10-11-EtterslepstallBygg-Kommunevis (Csv)

  Kommuneoversikt-oppdatert 11.10.2019

 10. Hvem får tilsendt faktura for tinglysing?