Hopp til innhold
 1. Foreldelse og retinglysing

  Noen tinglyste rettigheter mister sitt rettsvern etter en bestemt tid. Dette kan du unngå ved å retinglyse. Pantedokumenter foreldes normalt 30 år etter tinglysing, og utlegg 5 år etter tinglysing.

 2. Fritak for dokumentavgift

  I enkelte situasjonar slepp du å betale dokumentavgift. Dette kan vere fordi du er lovmessig arving eller ektefelle, eller bygningen på eigedomen er nyoppført. Krav om fritak må du skrive i skøytet.

 3. Rekvisisj_av_oppmaalingsforr_etter_Mloven_unntatt_fra_byggesaksbeh (Pdf, 650 KB)

  Søknad om utsatt oppmålingsforretning. Uteareal til eierseksjon (eierseksjonsloven § 7) – Fullmakt. – Dokumentasjon (f.eks. partsliste eller annen relevant dokumentasjon) –Fullmakt. –

 4. Egenerklaering-soeknad-om-godkjenning-for-grensemerker-etter-ml (Pdf, 654 KB)

  Egenerklæring for bruk ved søknad om godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven Denne bekreftelsen gjelder: Leverandørens navn Organisasjonsnr. Adresse Land*

 5. Restanseliste-i-etterkant av-moetet-14092012-ured-med-tilf140108 (Pdf)

  Restanseliste fra møtet den 14. september 2012. Sak Meldt av Beskrivelse av problemstilling Foreløpige konklusjoner/Status Ansvarlig Status 11/10 SKG Oppheving/sletting av seksjonering.

 6. Troms og Finnmark er ett fylke

  Ett stort fylke, Troms og Finnmark, på hele 74 488 km² og fem færre kommuner er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen, fått nytt navn eller blitt en del

 7. Oppmålingsforretning

  Oppmålingsforretning avholdes hos kommunen og går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter i fast eiendom før matrikkelføring og eventuell tinglysing. Etter gjennomført

 8. Kurs i matrikkelføring - Påmelding til del 2 -  føringsskurs

  Fyll ut skjemaet under for å melde deg på til del 2 -  tre dagers kurs i matrikkelføring. Føringskursene gjennomføres ved Fylkeskartkontorene i Oslo, Trondheim, og Bergen.   Les mer om kurs i

 9. Blankett_for_soeknad_og_registrering_ved_utlev (Docx)

  Registreringsskjema – utlevering av personopplysninger fra matrikkelen …………………kommune Opplysninger om matrikkelenheter som ikke eies/festes av privatpersoner eller som kan utleveres etter

 10. Driftsmeldinger for matrikkelen

  Her finnes oversikt over driftsmeldinger for matrikkelsystemet. Planlagte og ikke planlagte hendelser registreres her. Driftsmeldinger og notiser med relasjon til kommune- og regionreformene kan du