Hopp til innhold
 1. Egenerklaering-soeknad-om-godkjenning-av_grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 307 KB)

  Egenerklæring for bruk ved søknad om godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Organisasjonsnr. Adresse Land* Postnummer

 2. Blankett_for_soknad_og_reg_ved_utl (Pdf, 376 KB)

  Registreringsskjema – utlevering av personopplysninger fra matrikkelen …………………kommune Opplysninger om matrikkelenheter som ikke eies/festes av privatpersoner eller som kan utleveres etter

 3. Rekvisisj_av_oppmaalingsforr_etter_Mloven_unntatt_fra_byggesaksbeh (Pdf, 650 KB)

  Søknad om utsatt oppmålingsforretning. Uteareal til eierseksjon (eierseksjonsloven § 7) – Fullmakt. – Dokumentasjon (f.eks. partsliste eller annen relevant dokumentasjon) –Fullmakt. –

 4. Egenerklaering-soeknad-om-godkjenning-for-grensemerker-etter-ml (Pdf, 654 KB)

  Egenerklæring for bruk ved søknad om godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven Denne bekreftelsen gjelder: Leverandørens navn Organisasjonsnr. Adresse Land*

 5. Restanseliste-i-etterkant av-moetet-14092012-ured-med-tilf140108 (Pdf)

  Restanseliste fra møtet den 14. september 2012. Sak Meldt av Beskrivelse av problemstilling Foreløpige konklusjoner/Status Ansvarlig Status 11/10 SKG Oppheving/sletting av seksjonering.

 6. 7.1 Parter og panteobjekt

  Problemstilling nr. 1 Godtar tinglysingsmyndigheten pantedokumenter som skal ha pant i hele eiendommen hvor pantsetter og panthaver er hjemmelshaver til en ideell halvpart hver? En slik pantsettelse

 7. Blankett_for_soeknad_og_registrering_ved_utlev (Docx)

  Registreringsskjema – utlevering av personopplysninger fra matrikkelen …………………kommune Opplysninger om matrikkelenheter som ikke eies/festes av privatpersoner eller som kan utleveres etter

 8. Arv, skifte og uskifte

  Når en person dør bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring. Privat skifte og

 9. Tinglyse rettighet

  I grunnboken kan du tinglyse nye eller endrede rettigheter og plikter som gjelder en eiendom. Dette kan være avtaler om leie, pant, feste, vei, forkjøpsrett, borett, fallrett ol.

 10. Oppmålingsforretning

  Oppmålingsforretning avholdes hos kommunen og går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter i fast eiendom før matrikkelføring og eventuell tinglysing. Etter gjennomført