Hopp til innhold
 1. 8.1 Enkeltspørsmål om ulike heftelser

  Problemstilling nr. 1 I interesseforeninger/ huseierforeninger/ sameier har man ofte bestemmelser om pliktig medlemskap i velforening/interesselag med mer. Klausulen er gjerne inntatt i skjøtets pkt.

 2. 15.2 Vedtak om konsesjon

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller skal tinglysingsmyndigheten kontrollere kjøpesummen av en eiendom opp mot vilkårene i konsesjonsvedtaket? Kontroll av prisutviklingen er ett av momentene

 3. Hva skal sendes inn til tinglysing når noen gir avslag på arv?

 4. Er det mulig å få betalingsutsettelse på en faktura som gjelder tinglysing?

 5. 11.4 Tinglyse servitutter i festet eiendom

  Problemstilling nr 1 Hvem skal samtykke til tinglysing av servitutter i festegrunn? En festekontrakt vil innebære at festeren får full faktisk rådighet over det festede arealet, med de begrensninger

 6. Arv, skifte og uskifte

  Når en person dør bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring. Privat skifte og

 7. Hvilke dokumenter skal sendes inn sammen med melding til tinglysing fra matrikkelen?

 8. 11-04639-57-høringsuttalelse-grensemerker-etter-ML-fra-NJKF-960043_1_1 (Pdf, 386 KB)

  Til post@kartverket.no Matrikkel- og stedsnavnavdelingen v/Carl-Fredrik Hilland NJKF – Faglig gruppe av Tekna e-post: njkf@tekna.no Hjemmeside: www.njkf.no

 9. Hoeringsuttalelse-Domstoladministrasjonen-Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-DA (Pdf)

  Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01. Tlf. brukerstøtte 815 33140. E-post:

 10. Høring - Godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven (Pdf, 3 MB)