Hopp til innhold
 1. Hva skal sendes inn til tinglysing når noen gir avslag på arv?

 2. Hvilke dokumenter skal sendes inn sammen med melding til tinglysing fra matrikkelen?

 3. 11.4 Tinglyse servitutter i festet eiendom

  Problemstilling nr 1 Hvem skal samtykke til tinglysing av servitutter i festegrunn? En festekontrakt vil innebære at festeren får full faktisk rådighet over det festede arealet, med de begrensninger

 4. Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-O-slidre (Pdf)

  Øystre Slidre kommune Næring og byggesak Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes Sentralbord: Dir. telefon: Org.nr: E-mail: arne.nysveen@oystre- slidre.kommune.no Heimeside: 61 35 25 00

 5. Rekv_av_oppmaalingsforr_etter_Mloven_unnt_fra_byggesaksbeh (Pdf, 651 KB)

  Søknad om utsett oppmålingsforretning. Uteareal til eigarseksjon (eierseksjonsloven § 7) – Fullmakt. – Dokumentasjon (t.d.. partsliste eller annan relevant dokumentasjon) –Fullmakt. –

 6. godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-Vev-al (Pdf, 3 MB)

  loct3c1-11 t“k. Kartverket Fagforvaltningsseksjonen Matrikkel- og stedsnavnsavdelingen v/Overing. Siri-Linn Ektvedt Vedr. Høring —Godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven Etter

 7. 11-04639-57-høringsuttalelse-grensemerker-etter-ML-fra-NJKF-960043_1_1 (Pdf, 386 KB)

  Til post@kartverket.no Matrikkel- og stedsnavnavdelingen v/Carl-Fredrik Hilland NJKF – Faglig gruppe av Tekna e-post: njkf@tekna.no Hjemmeside: www.njkf.no

 8. Hoeringsuttalelse-Domstoladministrasjonen-Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-DA (Pdf)

  Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01. Tlf. brukerstøtte 815 33140. E-post:

 9. Regelverk-for-godkjenning-av-grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 376 KB)

  Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven I. Krav til søknaden 1. Søknad om å få godkjent grensemerker etter matrikkelloven sendes Statens kartverk v/sentral

 10. Regelverk-for-godkjenning-av-grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 507 KB)

  Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven I. Krav til søknaden 1. Søknad om å få godkjent grensemerker etter matrikkelloven sendes: Kartverket, v/sentral