Hopp til innhold
 1. 7.4 Prioritetsavklaringer

  Problemstilling nr. 1 Når et sikringsdokument blir elektronisk tinglyst, og et pantedokument, skjøte, eller et annet dokument kommer inn på papir samme dag, skal vi da ha samtykke fra rettighetshaver

 2. Testamentsarv som blir vidareseld

  Ein testamentsarving som ikkje ynskjer å sitje som eigar av eigedomen som han har arva, får fritak for dokumentavgift viss skøyte til ny eigar blir sendt til tinglysing same dag. Testament

 3. Dokumentavgift ved arv

  Mange arvingar slepp å betale dokumentavgift når dei mottek fast eigedom i eit arveoppgjør, men ikkje alle. Her kan du lese om reglane som gjeld for arvingar i ulike situasjonar. Privat eller

 4. Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-O-slidre (Pdf)

  Øystre Slidre kommune Næring og byggesak Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes Sentralbord: Dir. telefon: Org.nr: E-mail: arne.nysveen@oystre- slidre.kommune.no Heimeside: 61 35 25 00

 5. Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven (Pdf, 376 KB)

  Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven I. Krav til søknaden 1. Søknad om å få godkjent grensemerker etter matrikkelloven sendes Statens kartverk v/sentral

 6. Rekv_av_oppmaalingsforr_etter_Mloven_unnt_fra_byggesaksbeh (Pdf, 651 KB)

  Søknad om utsett oppmålingsforretning. Uteareal til eigarseksjon (eierseksjonsloven § 7) – Fullmakt. – Dokumentasjon (t.d.. partsliste eller annan relevant dokumentasjon) –Fullmakt. –

 7. godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-Vev-al (Pdf, 3 MB)

  loct3c1-11 t“k. Kartverket Fagforvaltningsseksjonen Matrikkel- og stedsnavnsavdelingen v/Overing. Siri-Linn Ektvedt Vedr. Høring —Godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven Etter

 8. Kurs i matrikkelføring - Kurskalender

  Kurskalender - del 2 Det er svært viktig at kursrekkefølgen opprettholdes. Del 2 bygger på del 1, og for å melde seg på til denne må del 1, obligatoriske leksjoner, være gjennomført. Påmelding til

 9. Tinglyse rettighet

  I grunnboken kan du tinglyse nye eller endrede rettigheter og plikter som gjelder en eiendom. Dette kan være avtaler om leie, pant, feste, vei, forkjøpsrett, borett, fallrett ol.

 10. 7.1 Parter og panteobjekt

  Problemstilling nr. 1 Godtar tinglysingsmyndigheten pantedokumenter som skal ha pant i hele eiendommen hvor pantsetter og panthaver er hjemmelshaver til en ideell halvpart hver? En slik pantsettelse