Hopp til innhold
 1. Elektronisk tinglysing

  Kartverket har utviklet et nytt tinglysingssystem for profesjonelle brukere. Systemet legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing kan registreres

 2. Tinglyse eierskifte

  Du kan tinglyse et eierskifte i grunnboken ved å fylle ut et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte, eller be om grunnbokshjemmel etter kunngjøring.

 3. Tinglyse rettighet

  I grunnboken kan du tinglyse nye eller endrede rettigheter og plikter som gjelder en eiendom. Dette kan være avtaler om leie, pant, feste, vei, forkjøpsrett, borett, fallrett ol.

 4. Eiendomsgrenser

  Når en ny eiendom blir til, eller en matrikkelenhet blir endret, skal kommunen gjøre nødvendig oppmåling og matrikkelføring, og deretter sende melding til tinglysing.

 5. Saksbehandling

  Dokumenter som skal tinglyses saksbehandles normalt på to dager. Du kan klage til Kartverket på en avgjørelse om tinglysing eller dokumentavgift.

 6. Dokumentavgift

  Dokumentavgift er ei særavgift som skal betalast ved tinglysing av eit dokument som overfører fast eigedom. I enkelte situasjonar slepp ein å betale dokumentavgift.

 7. Priser og gebyr

  Den som sender et dokument til tinglysing må betale et gebyr. Hvis dokumentet innebærer en overdragelse av eiendomsrett blir det også beregnet dokumentavgift.

 8. Nautiske publikasjoner

  Nautiske publikasjoner fra Kartverket er gratis tilgjengelig: Etterretninger for sjøfarende (Efs), Den norske los, Tidevannstabeller, Symboler og forkortelser i norske sjøkart.

 9. Pant

  Du kan tinglyse et pantedokument, vike prioritet, bytte bank eller slette et pantedokument fra grunnboken. Utleggsforretninger blir tinglyst uten eierens samtykke.

 10. Signatur, fullmakt og vitner

  Et fysisk dokument kan bare tinglyses når det er underskrevet av den registrerte eieren av eiendommen. Fullmakter godtas. Ofte må også andre signere, som vitne, rettighetshaver eller verge.