Hopp til innhold
 1. 17.3. Organisering

  Uansett hvordan kommunen har valgt å organisere oppgavene, er det viktig at ansvarsforholdene er entydige og at det er et tett samarbeid mellom de involverte. Det er viktig at kommunen først

 2. 6.9. Matrikkeladressenavn

  Alle matrikkeladresser bør ha et tilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen. Om det ikke er gitt adressetilleggsnavn som bruks-, bygnings- eller institusjonsnavn etter matrikkelforskriften §

 3. 6.5. Innmelding til SSR

  Alle vedtak om skrivemåten av stedsnavn skal etter § 12 i lov om stadnamn meldes til SSR av det organet som har gjort vedtaket, og etter rutiner fastsatt i lov om stadnamn (inntil videre til

 4. 7.1.6.4 Plasser

  Ved åpne plasser som er definert som egen adresseparsell, kan adressering foretas for omkringliggende bygninger eller andre adresseobjekter. Dette forutsetter at tilstøtende adresseparseller slutter

 5. 15.1. Uttalerett

  Etter matrikkelloven § 21 skal de som blir berørt av adressetildelingen, gis anledning til å uttale seg. Det understrekes at dette er en uttalerett, men ingen plikt. Det bør settes en passende frist

 6. 6.7. Adressetilleggsnavn

  Det er åpnet for at vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen, etter matrikkelforskriftens § 54. Dette gjelder for gårdsbruk, særlig kjente institusjoner eller

 7. 17.3.2. Administrative oppgaver

  Som vist i kapittel 17.1.1 og i kapittel 17.7 er de administrative oppgavene ved adresseforvaltningen mange og forskjellige. Det kan oppfattes som om oppgavene vil være noe forskjellig alt etter om

 8. 6.8. Kretsnavn

  Etter matrikkelforskriften § 56 er de offisielle kretsene: Kommune Grunnkrets Valgkrets Kirkesokn Tettsted Postnummerområde Det er også anledning for kommunene å forvalte andre kretser eller soner i

 9. 12.2. Presentasjonsregler

  I vanlig løpende tekst presenteres en vegadresse slik: Storgata 20: Ett mellomrom mellom adressenavn og adressenummer. Storgata 20B: Ikke mellomrom mellom tall og bokstav i adressenummer. En

 10. 9.2.2. Grunnkrets

  Den minste enheten i kretsene er grunnkrets, og skal som hovedregel danne grunnlag for den øvrige kretsinndelingen i kommunen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har det formelle ansvaret for