Hopp til innhold
 1. 3.6 Vergemål

  Problemstilling nr. 1 Når må det foreligge samtykke fra Fylkesmannen ved tinglysing? Etter lov om vergemål av 26. mars 2010 nr. 9 § 4 er det Fylkesmannen i det enkelte fylke som er lokal

 2. 12.2 Reseksjonering

  Problemstilling nr. 1 Foreligger det dokumentavgiftspliktig hjemmelsovergang når seksjoner endres ved reseksjonering? Det fremgår av dokumentavgiftsloven §§ 7 og 1, samt Stortingets

 3. 14.3 Sammenslåing

  Problemstilling nr. 1 "Prioritetskollisjoner mellom panthaverne." Skal uttrykket forstås slik at det ikke vil foreligge prioritetskollisjon så lenge panteheftelsene har samme panthaver, eller slik at

 4. 6.7 Skifte ved testamentsfullbyrder

  Problemstilling nr. 1 Testamentsfullbyrders legitimasjon ved privat skifte. En arvelater kan i testament bestemme at en bestemt person skal forestå skiftet. En slik testamentsfullbyrderoppnevnelse er

 5. 3.2 Dokumentasjon for signaturrett

  Problemstilling nr. 1 Skal firmaattester, skifteattester og bobestyreroppnevnelser være i original, og skal tinglysingen arkivere dem som hjelpedokument? Når firmaattester, skifteattester og

 6. 13.2 Realsameie

  Problemstilling nr. 1 Hva er et realsameie? I tingsretten sondres det mellom begrepene personlig sameie og realsameie. I et personlig sameie er sameieandelene knyttet til eierne som personer, og vil

 7. Detaljert innholdsfortegnelse

  <!--eri-no-index--> 1 SAKSBEHANDLING 1.1 Hvilke dokumenter sendes i retur 1.2 Retting av feil 1.3 Innsyn 1.4 Sakskostnader     2 BETALING 2.1 Tinglysingsgebyr 2.2 Dokumentavgift 2.3 Bestillinger    

 8. 14.4 Matrikuleringsplikt

  Problemstilling nr. 1 Hvor langt går vår kontrollplikt vedrørende avtaler om bruksrett, leie osv. når det gjelder kravet om matrikulering etter matrikkelloven §§ 6, 12 og matrikkelforskriften § 30?

 9. 5.3 Tvangssalgsskjøte

  Problemstilling nr. 1 Hvilke heftelser skal slettes ved tinglysing av tvangssalgsskjøter? Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-33 regulerer dette: Rendyrkede pengeheftelser slettes automatisk med mindre det

 10. Veileder om utleveringsforskriften

  Merk at veilederen til utleveringsforskriften ikke er oppdatert med tanke på forskriftsendringene som ble gjort i 2019. Etter någjeldende forskrift er blant annet fremsatt krav om sak for