Hopp til innhold
 1. 6.2 Offentlig skifte

  Problemstilling nr. 1 Kan oppnevnt bobestyrer underskrive på skifteskjøte ved offentlig skifte, eller er det bare tingretten som kan gjøre dette? Bobestyrer kan undertegne på skifteskjøter på vegne

 2. 17.2. Kommunens utgangspunkt

  Når ansvaret for adresseforvaltningen er fastlagt, kan det være ulike måter å gjennomføre det operative arbeidet på alt etter det utgangspunktet som kommunen har:

 3. 8.1 Rutiner for Maritime Safety Information (MSI)

  Særlige viktige navigasjonsvarsler, samt stormvarsler (styrke 9 og oppover) varsles med DSC på MF og VHF etterfulgt av annonsering på VHF K-16 og 2182 kHz straks etter mottak fra Meteorologisk

 4. 14.3. Oppdeling eller sammenslåing av parseller

  Når adresseparseller blir splittet, bør en av dem beholde adressenavn og -kode. Det bør være den som i størst mulig grad kan beholde nummereringen. Den andre parsellen kan gis nytt adressenavn og -

 5. 3.6 Forvaltning, drift og vedlikehold

  Med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) forstår vi et løpende organisert samarbeid som ivaretar administrativt vedlikehold, teknisk forvaltning, distribusjon og salg av data. Timepris Som basis

 6. 14.4. Innplassering av nye nummer

  Ledige adressenummer kan benyttes så langt de lar seg innplassere i det vanlige adressesystemet. Bokstav skal etter matrikkelforskriften § 52 3. ledd bare benyttes for å unngå omnummerering. Jf.

 7. 5.6 Klage på omgjort vedtak

  Viss Kartverket vedtek skrivemåten som klagaren i fyrste runde ville ha, etter at saka har vært på ein ny runde (sjå 5.4), og det blir klage på dette nye vedtaket, må saka med alle dokumenta bli send

 8. 17.1.2. Hjemmelsgrunnlag for adresseforvaltningen – To lovverk

  Adresseforvaltningen gjennomføres i første rekke etter bestemmelsene i matrikkellova med tilhørende forskrift. Valg av adressenavn (Hva skal adresseparsellen hete?) er en intern prosess som avgjøres

 9. 12.1. Forkorting av navn

  Generelt vises til Språkrådets veiledning i forkorting av ord (www.sprakrad.no under skriveregler og grammatikk). Ut fra dette vil de mest aktuelle være: gate, gaten, gata: g. vei, veg, veien, vegen:

 10. 3.6.1.5 Ekstraarbeid

  Det defineres to typer ekstraarbeid som kan være aktuelle: Data som oversendes fra kommunen til Kartverket – eller omvendt – kan ha i seg en del feil som må rettes opp. I den grad dette er ut over