Hopp til innhold
 1. 1. Formål og krav til et godt adressesystem

  Formålet med et godt adressesystem er angitt i matrikkelforskriftens § 49 hvor det heter: "Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til

 2. 4.5 Enkeltspørsmål om bruk av fullmakt

  Problemstilling nr. 1 Godtas fullmakt ved utfylling av pkt 7 i skjøtet? Ja, slik bruk av fullmakt godtas. Problemstilling nr. 2 Godtas bruk av fullmakt ved hjemmelshavers underskrift på

 3. 4 Sjøkart

  Sjøkartet er grunnlaget for all sikker navigering. Ved navigering i trange farvann bør kart i største målestokk brukes, da disse gir de beste og mest detaljerte opplysningene. Kart i mindre

 4. 9.3 Sletting av særeiebestemmelser

  Problemstilling nr. 1 Hvordan kan man få slettet særeiebestemmelse inntatt i testament eller skjøte? Giver eller arvelater kan slette vilkåret om særeie som han selv har påheftet eiendommen, jf

 5. 4.4 Innlegging i sentralt stedsnavnregister (SSR) og matrikkelen

  4.4.1 Registrering i SSR. Skrivemåtestatus Når vedtak er gjort, skal vedtatt skrivemåte umiddelbart legges inn i SSR. Navnevedtak som blir gjort etter normal saksgang, får koden V – Vedtatt, mens

 6. 17.2. Kommunens utgangspunkt

  Når ansvaret for adresseforvaltningen er fastlagt, kan det være ulike måter å gjennomføre det operative arbeidet på alt etter det utgangspunktet som kommunen har:

 7. 14.4. Innplassering av nye nummer

  Ledige adressenummer kan benyttes så langt de lar seg innplassere i det vanlige adressesystemet. Bokstav skal etter matrikkelforskriften § 52 3. ledd bare benyttes for å unngå omnummerering. Jf.

 8. 1.2 Retningslinjer for når Kartverket skal reise navnesak

  Ledermøtet i Kartverket 30.05.91 vedtok retningslinjer for når Kartverket skal reise navnesak. Navnerådet fikk ansvar for retningslinjene. Prinsippvedtak i Navnerådet skal komme til uttrykk gjennom

 9. 6.6 Drift av Sentralt stedsnavnregister (SSR)

  6.6.1 Innledning Loven forutsatte at det ble opprettet et sentralt stedsnavnregister. Det organet som har gjort vedtak om skrivemåten av et stedsnavn, skal sende melding til registeret. Registeret

 10. 6.2 Offentlig skifte

  Problemstilling nr. 1 Kan oppnevnt bobestyrer underskrive på skifteskjøte ved offentlig skifte, eller er det bare tingretten som kan gjøre dette? Bobestyrer kan undertegne på skifteskjøter på vegne