Hopp til innhold
 1. 1. Formål og krav til et godt adressesystem

  Formålet med et godt adressesystem er angitt i matrikkelforskriftens § 49 hvor det heter: "Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til

 2. 13. Lokale forskrifter

  Kommunene har hjemmel i forskrift til matrikkellova § 59 til å lage utfyllende regler om tildeling av adresser. Formålet med lokale forskrifter er å regulere forhold i adressetildeling som ikke er

 3. 5. Øvrig praksis

  Inn under dette punktet faller relevant praksis som kommer fra andre enn Kartverket. GeoForum God landmålerskikk-plakat Gebyrmal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven (Gebyrmal matrikkelen,

 4. 4 Sjøkart

  Sjøkartet er grunnlaget for all sikker navigering. Ved navigering i trange farvann bør kart i største målestokk brukes, da disse gir de beste og mest detaljerte opplysningene. Kart i mindre

 5. 6.3 Innlegging i SSR

  Innlegging i SSR er beskrevet i føringsinstruks og brukerveiledning publisert internt i Kartverket. I tillegg er innlegging av vedtatte og godkjente skrivemåter etter forenklet rutine beskrevet i

 6. 9.3 Sletting av særeiebestemmelser

  Problemstilling nr. 1 Hvordan kan man få slettet særeiebestemmelse inntatt i testament eller skjøte? Giver eller arvelater kan slette vilkåret om særeie som han selv har påheftet eiendommen, jf

 7. 5.2 Vedlegg til skjøte

  Problemstilling nr. 1 Hva skal godtas ved plassmangel i rubrikk 6 på skjøte (særskilte avtaler som kan og skal tinglyses), eventuelt annen nødvendig informasjon som sendes med som vedlegg til skjøtet

 8. 7.2. Prinsipper for nummerering i områder uten klart vegsystem («områdeadresser»)

  Adresseringsprinsippene i slike områder bør så langt som mulig følge de vanlige prinsippene for adressering, og adressene har samme struktur som ordinære vegadresser, med adressekode, adressenavn og

 9. 2.2 Digital Efs-tjeneste

  Den digitale Efs-tjenesten lar deg enkelt søke etter meldinger og opplysninger tilknyttet hvert enkelt sjøkart, og du kan lagre dine søk. Du kan også laste ned Efs-hefter og tracings i pdf-format,

 10. 6.2 Offentlig skifte

  Problemstilling nr. 1 Kan oppnevnt bobestyrer underskrive på skifteskjøte ved offentlig skifte, eller er det bare tingretten som kan gjøre dette? Bobestyrer kan undertegne på skifteskjøter på vegne