Hopp til innhold
 1. 6.1 Innledning

  Sentralt stedsnavnregister (SSR) bygger opprinnelig på kartnavndatabaser over alle navn som forekom på hovedkartserien Norge 1:50 000. Disse kartbladvise databasene ble samlet i en landsdekkende

 2. Detaljert innholdsfortegnelse

  <!--eri-no-index--> 1 SAKSBEHANDLING 1.1 Hvilke dokumenter sendes i retur 1.2 Retting av feil 1.3 Innsyn 1.4 Sakskostnader     2 BETALING 2.1 Tinglysingsgebyr 2.2 Dokumentavgift 2.3 Bestillinger    

 3. 8.1 Rutiner for Maritime Safety Information (MSI)

  Særlige viktige navigasjonsvarsler, samt stormvarsler (styrke 9 og oppover) varsles med DSC på MF og VHF etterfulgt av annonsering på VHF K-16 og 2182 kHz straks etter mottak fra Meteorologisk

 4. 14.4 Matrikuleringsplikt

  Problemstilling nr. 1 Hvor langt går vår kontrollplikt vedrørende avtaler om bruksrett, leie osv. når det gjelder kravet om matrikulering etter matrikkelloven §§ 6, 12 og matrikkelforskriften § 30?

 5. 2.1 Kartverkets organisering av navnearbeidet

  Arbeidet med stedsnavn etter lov om stadnamn er i Kartverket organisert med Eiendomsdivisjonen som ansvarlig divisjon.  

 6. 5.3 Tvangssalgsskjøte

  Problemstilling nr. 1 Hvilke heftelser skal slettes ved tinglysing av tvangssalgsskjøter? Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-33 regulerer dette: Rendyrkede pengeheftelser slettes automatisk med mindre det

 7. 11.3 Prioritetsspørsmål ved tomtefeste

  Problemstilling nr. 1 Festeren frikjøper grunnen og festekontrakten skal slettes. Det hviler imidlertid pengeheftelser på både grunn og feste. Her oppstår det spørsmål om det vil kunne oppstå

 8. 12.1 Seksjonering

  Problemstilling nr. 1 Ved opprettelse av tilleggsdel i grunn for eierseksjoner krever matrikkelloven § 6 at det holdes oppmålingsforretning. Hvilken dokumentasjon skal kommunen sende inn for å

 9. 6.3 Uskifte

  Problemstilling nr. 1 Er det ved overføring av hjemmel fra avdøde ektefelle til lengstlevende ektefelle påkrevd at hjemmelserklæring er utfylt, eller er det tilstrekkelig for å tinglyse

 10. 17.2. Kommunens utgangspunkt

  Når ansvaret for adresseforvaltningen er fastlagt, kan det være ulike måter å gjennomføre det operative arbeidet på alt etter det utgangspunktet som kommunen har: