Hopp til innhold
 1. 14.3 Sammenslåing

  Problemstilling nr. 1 "Prioritetskollisjoner mellom panthaverne." Skal uttrykket forstås slik at det ikke vil foreligge prioritetskollisjon så lenge panteheftelsene har samme panthaver, eller slik at

 2. 2.2 Dokumentavgift

  Problemstilling nr. 1 Hvilke kriterier legger tinglysingsmyndigheten til grunn ved vurderingen av om det oppgitte avgiftsgrunnlaget er åpenbart for lavt? Dokumentavgiftsloven § 7 første ledd hjemler

 3. 2.3 Bestillinger

  Problemstilling nr. 1 Skal namsmyndighetene betale gebyr ved bestilling av bekreftet grunnboksutskrift i gjeldsordningssaker? Det følger av gjeldsordningsloven § 2-3 at namsmannen skal innhente

 4. 12.2 Reseksjonering

  Problemstilling nr. 1 Foreligger det dokumentavgiftspliktig hjemmelsovergang når seksjoner endres ved reseksjonering? Det fremgår av dokumentavgiftsloven §§ 7 og 1, samt Stortingets

 5. 3.6 Vergemål

  Problemstilling nr. 1 Når må det foreligge samtykke fra Fylkesmannen ved tinglysing? Etter lov om vergemål av 26. mars 2010 nr. 9 § 4 er det Fylkesmannen i det enkelte fylke som er lokal

 6. 6.7 Skifte ved testamentsfullbyrder

  Problemstilling nr. 1 Testamentsfullbyrders legitimasjon ved privat skifte. En arvelater kan i testament bestemme at en bestemt person skal forestå skiftet. En slik testamentsfullbyrderoppnevnelse er

 7. 1.1 Generelle retningslinjer for Kartverkets holdning til navnespørsmål

  1.1.1 Innledning Lov om stadnamn ble vedtatt av Stortinget 18.05.90. Den trådte i kraft 01.07.91. Det er seinere gjort endringer med virkning fra 01.08.06, 01.07.15 og 01.07.2019. Kartverket er

 8. 3.2 Dokumentasjon for signaturrett

  Problemstilling nr. 1 Skal firmaattester, skifteattester og bobestyreroppnevnelser være i original, og skal tinglysingen arkivere dem som hjelpedokument? Når firmaattester, skifteattester og

 9. 13.2 Realsameie

  Problemstilling nr. 1 Hva er et realsameie? I tingsretten sondres det mellom begrepene personlig sameie og realsameie. I et personlig sameie er sameieandelene knyttet til eierne som personer, og vil

 10. Detaljert innholdsfortegnelse

  <!--eri-no-index--> 1 SAKSBEHANDLING 1.1 Hvilke dokumenter sendes i retur 1.2 Retting av feil 1.3 Innsyn 1.4 Sakskostnader     2 BETALING 2.1 Tinglysingsgebyr 2.2 Dokumentavgift 2.3 Bestillinger