Hopp til innhold
 1. 6.1 Privat skifte

  Problemstilling nr. 1 Hva menes med begrepene arving, legalarving, testamentsarving og legatar? Begrepene defineres i skifteloven § 124. Arving Med begrepet arving forståes enhver som etter lovens

 2. 13.3 Oppløsning av sameie

  Problemstilling nr. 1 Ved oppløsning og fysisk deling av en eiendom i tingsrettslig sameie, hva skal sendes inn til tinglysing? Situasjonen der to eller flere eier en eiendom i fellesskap kalles

 3. 5.1 Utfylling av skjøte

  Problemstilling nr. 1 Kan utsteder (selger på side 1 av skjøte) være en annen enn den som har grunnbokshjemmel? Etter tinglysingsloven § 13 må den som har grunnbokshjemmel enten utstede skjøte eller

 4. 11.2 Innløse festerett

  Problemstilling nr. 1 Skal tinglysingsmyndigheten automatisk slette festekontrakten når hjemmelshaver til festeretten erverver hjemmel til eiendomsretten/grunn? Tinglysingsmyndigheten godtar ikke

 5. 14.5 Arealoverføring

  Problemstilling nr. 1 Hva skal tinglysingsmyndigheten kontrollere ved tinglysing av arealoverføring? Det følger av matrikkelloven § 15 og matrikkelforskriften § 33 at areal kan overføres til

 6. 4.4 Fullmakter fra private foretak

  (Se også kapittel 3.4 om signatur på vegne av private foretak) Problemstilling nr. 1 Må representant for panthaver fremlegge fullmakt som dokumenterer at den som påtegner pantedokumentet (ved

 7. 6.5 Vilkår i testament

  Problemstilling nr. 1 Skal vilkårene i et testament tinglyses? Det fremgår av arveloven § 48 at arvelater kan sette vilkår i testament. Arvelater kan også innskrenke retten til å råde over

 8. 6.4 Intet eller minimalt til skifte – skifteloven § 80

  Problemstilling nr. 1 Skifteloven § 80 bestemmer at dersom boets midler må antas å gi intet eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, overlater retten

 9. 13.1 Jordsameie

  Problemstilling nr. 1 Hva er et jordsameie i matrikkellovens forstand? Matrikkelloven definerer jordsameiet som et grunnareal som ligg i sameie mellom flere grunneiendommer, og der sameiepartene

 10. 14.6 Festegrunn

  Problemstilling nr. 1 Hvordan kan festegrunn endres? Sammenslåing Det er anledning til å sammenslå to festegrunner hvis de utgår fra samme grunneiendom, og festekontraktene har samme innhold og