Hopp til innhold
 1. 3.6 Vergemål

  Problemstilling nr. 1 Når må det foreligge samtykke fra Fylkesmannen ved tinglysing? Etter lov om vergemål av 26. mars 2010 nr. 9 § 4 er det Fylkesmannen i det enkelte fylke som er lokal

 2. 14.5 Arealoverføring

  Problemstilling nr. 1 Hva skal tinglysingsmyndigheten kontrollere ved tinglysing av arealoverføring? Det følger av matrikkelloven § 15 og matrikkelforskriften § 33 at areal kan overføres til

 3. 6.1 Privat skifte

  Problemstilling nr. 1 Hva menes med begrepene arving, legalarving, testamentsarving og legatar? Begrepene defineres i skifteloven § 124. Arving Med begrepet arving forståes enhver som etter lovens

 4. 4.3 Fullmakter fra offentlige myndigheter

  (Se også kapittel 3.3 om signatur på vegne av offentlige myndigheter) Problemstilling nr. 1 Skal statlige forvaltningsorganer dokumentere hvem som har stillingsfullmakt til å undertegne

 5. 3.3 Signatur på vegne av offentlige myndigheter

  (Se også kapittel 4.3 om fullmakter fra offentlige myndigheter) Problemstilling nr. 1 Hvem kan undertegne et hjemmelsdokument eller pantedokument på vegne av kommunen? Som hovedregel er det

 6. 13.3 Oppløsning av sameie

  Problemstilling nr. 1 Ved oppløsning og fysisk deling av en eiendom i tingsrettslig sameie, hva skal sendes inn til tinglysing? Situasjonen der to eller flere eier en eiendom i fellesskap kalles

 7. 6.5 Vilkår i testament

  Problemstilling nr. 1 Skal vilkårene i et testament tinglyses? Det fremgår av arveloven § 48 at arvelater kan sette vilkår i testament. Arvelater kan også innskrenke retten til å råde over

 8. 3.4 Signatur på vegne av private foretak

  (Se også kapittel 4.4 om fullmakter fra private foretak) Problemstilling nr. 1 Hvem anses som rette vedkommende til å signere et dokument der hjemmelshaver eller rettighetshaver har gått konkurs?

 9. 6.4 Intet eller minimalt til skifte – skifteloven § 80

  Problemstilling nr. 1 Skifteloven § 80 bestemmer at dersom boets midler må antas å gi intet eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, overlater retten

 10. 13.1 Jordsameie

  Problemstilling nr. 1 Hva er et jordsameie i matrikkellovens forstand? Matrikkelloven definerer jordsameiet som et grunnareal som ligg i sameie mellom flere grunneiendommer, og der sameiepartene