Hopp til innhold
 1. 2.3 Efs – innhold

  Alle kartrettelser som publiseres i Efs henviser til den siste utgaven av sjøkartet. Kilder til nautisk informasjon til Efs De viktigste kildene av nautisk informasjon til Efs er: Etater som

 2. 11.3.1. Adressenavnskilt (skilt 729 i skiltforskriften)

  For oppsetting langs riks- og fylkesveger vises til Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) som har nærmere regler om plassering og

 3. 17.5. Bortsetting av oppgaver

  Dersom kommunen har lite personellressurser eller mangler kompetanse til å gjennomføre et adresseprosjekt, kan det være et alternativ å sette bort deler av de administrative oppgavene. I prinsippet

 4. Revisjonshistorikk

  Revisjon 16. januar 2020 Endring i kapittel 3.4. Ny problemstilling nr. 6 Endring i kapittel 8.1. Ny problemstilling nr. 3 Endring i kapittel 12.2. Endring i problemstilling nr. 1 Endring i kapittel

 5. 18. Definisjoner

  I tabellen nedenfor er definisjon/forklaring på en del fagtermer som er brukt. Definisjonene er listet opp alfabetisk. Adressekode Adressekode (tidligere gatekode) er et nummer som entydig