Hopp til innhold
 1. 1.2 Rettigheter i Geovekst

  1.2.1 Definisjoner Rettighetshaver: Den som har rett til å gi tillatelse til alle typer bruk av produktet. Rettighetshaver er den som har frembrakt produktet, for eksempel opphavsmannen eller den som

 2. 3.7 Ortofotoprosjekter

  Med et ortofotoprosjekt forstår vi et eget prosjekt der hovedmålet er å produsere digitalt ortofoto. 3.7.1 Ulike prosjekttyper for ortofoto 3.7.1.1 Ortofoto- etablering Ortofoto 10 Anbefalt

 3. 11.3.2. Områdeskilt

  Figur 11‑5 Eksempel på områdeskilt med vegsystem.     Dette skiltet er ei informasjonstavle som er nyttig å ha ved inngang til større institusjonsområder, boligområder, hytteområder og liknende.

 4. 17.4. Interkommunalt samarbeid

  Adressesystemet er bygd opp rundt kommunen som enhet. Kommunegrensene er mange steder lite egnet som yttergrense for et velfungerende adressesystem. Det er derfor viktig at kommunens ledelse

 5. 3.8 NN2000-prosjekter

  Beskrivelse av gjennomføring av et NN2000-prosjekt finnes i en egen brukerhåndbok for innføring av NN2000. Se informasjon på Kartverkets nettside om NN2000 ( håndbok-scroll nederst på siden). 3.8.1

 6. 7.1.6.2 Altan- og svalganghus med utvendig atkomsttrapp

  En grunnleggende føring for adresseringen her, foruten selve kantprinsippet, er at «adressekoordinatene plasseres i trapp ved terrengnivå», jf. merknadene til matrikkelforskriften § 50 første ledd. I

 7. 1.3.1 Blanding av nye og gamle dybdedata

  For å sikre optimal bruk av ressursene har Kartverket gjennomført en omfattende ekstern markedsundersøkelse for å få brukernes vurdering av hvordan sjømålingen og utgivelse av nye sjøkart i

 8. 4. Adresseparsell

  Figur 4-1 Adresseparseller på overordnet nivå er her angitt med start- og stoppunkt, og nummerretning. (Stiplet firkant angir område som vises mer detaljert i neste figur.) Inndeling i

 9. 4.1 Innhold og merking i sjøkart

  Publikasjonen Symboler og forkortelser i norske sjøkart gir en fullstendig oversikt og tegnforklaringer tilknyttet symboler og forkortelser i norske sjøkart. Publikasjonen kan lastes ned fra

 10. 7.3 Lostjenester

  Bestilling av los gjøres elektronisk i meldingssystemet SafeSeaNet Norway på www.shiprep.no. Spørsmål vedrørende losplikt, farledsbevis og losgebyrer rettes til Senter for los/VTS på telefon 07847.