Hopp til innhold
 1. 11.3.6. Adressemerke for bruksenhetsnummer

  Det er eier, fester beboer eller tiltakshaver som etter matrikkelforskriften § 57 tredje ledd har ansvaret for å merke bruksenhet som er tildelt egen offisiell adresse. Selv om det fortsatt er flere

 2. 3 Tracings

  For å lette arbeidet med å rette sjøkart og å redusere arbeidsmengden med kartrettelser tilbyr Kartverket en tracingtjeneste som hjelpemiddel til Efs-meldingene. Kartverket tilbyr tracings til

 3. 11.3.4. Kvartalsskilt

  Kvartalsskilt bruker en der det er behov for å vise hvilke adressenummer som hører til i kvartalet og i hvilken retning nummereringen går. Skiltet plasseres vanligvis på en vegg under eller ved

 4. 2.3 Revisjon og godkjenning av planen

  Geodataplanen skal revideres hvert år. Revisjonen går ut på å ajourføre planen med de endringer som har skjedd siste år, samt de endrede behov som er meldt inn. Det er viktig at fylkeskartkontoret

 5. 4.4 Innlegging i sentralt stedsnavnregister (SSR) og matrikkelen

  4.4.1 Registrering i SSR. Skrivemåtestatus Når vedtak er gjort, skal vedtatt skrivemåte umiddelbart legges inn i SSR. Navnevedtak som blir gjort etter normal saksgang, får koden V – Vedtatt, mens

 6. 6.6 Drift av Sentralt stedsnavnregister (SSR)

  6.6.1 Innledning Loven forutsatte at det ble opprettet et sentralt stedsnavnregister. Det organet som har gjort vedtak om skrivemåten av et stedsnavn, skal sende melding til registeret. Registeret

 7. 17.7.1. Utfyllende merknader til de forskjellige aktivitetene

  Adresseringsområde Det geografiske området hvor det skal innføres offisielle adresser må fastlegges. Adressesystemet er bygd opp rundt kommunen som enhet, men mange steder er kommunegrensene lite

 8. 6.2.1. Eksisterende eller nye stedsnavn

  Ved valg av stedsnavn i adressesammenheng må det avklares om disse navnene allerede er i bruk i offentlig sammenheng i en annen funksjon (som naturnavn, gårds- eller bruksnavn o.l.). Dersom slike

 9. 5.2 Elektroniske sjøkart (ENC) for norskekysten

  Offisielle elektroniske sjøkart (ENC) er vektorkart produsert i samsvar med spesifikasjoner gitt av den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO), og utgitt med godkjenning av et nasjonalt

 10. 8.3.3. Noen eksempler

  Her vises hovedprinsippet for tildeling av bruksenhetsnummer. En teller fra venstre med klokken mot høyre med utgangspunkt i trappen til etasjen. I dette tilfellet står en i øverste trappetrinn før