Hopp til innhold
 1. 12.2. Presentasjonsregler

  I vanlig løpende tekst presenteres en vegadresse slik: Storgata 20: Ett mellomrom mellom adressenavn og adressenummer. Storgata 20B: Ikke mellomrom mellom tall og bokstav i adressenummer. En

 2. 3.1 Reising av namnesak i Kartverket

  3.1.1 Kven kan ta opp namnesak?  Ref. lov om stadnamn § 6: "Saker om skrivemåten av stadnamn kan takast opp av:" ”eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd” Kartverket kan dermed

 3. 9.2.2. Grunnkrets

  Den minste enheten i kretsene er grunnkrets, og skal som hovedregel danne grunnlag for den øvrige kretsinndelingen i kommunen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har det formelle ansvaret for

 4. 9.2. Kretser

  De offisielle kretsgrensene vedlikeholdes i matrikkelen. Dette gjelder grensene for kommune, grunnkrets, valgkrets, kirkesokn, tettsted og postnummerområde. Det er også mulig for kommunene å forvalte

 5. 17.1. Kommunen er ansvarlig adressemyndighet

  Kommunen skal fastsette offisiell adresse (matrikkeloven § 21). Det medfører at kommunen er ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i kommunen og vedlikeholde dette gjennom tildeling av

 6. 4.3 Vedtak

  4.3.1 Høringsuttalelser. Tilråding fra stedsnavntjenesten Etter å ha mottatt uttalelsene fra høringsrunden utarbeider stedsnavntjenesten tilråding om skrivemåte til vedtaksorganet. Forslaget om

 7. 2.2. Adresseparseller med adressenummer (husnummer)

  Dette er en vegadresse som angir atkomstadressen til den enkelte eiendom, bygning, bolig eller andre objekter eller steder (f.eks. Storgata 12B). Vegadressen skal angi godkjent atkomst for disse

 8. 10. Matrikkeladresser

  Hovedregelen er at offisiell adresse skal tildeles som vegadresse. I samsvar med matrikkelforskriften § 55 kan imidlertid kommunen bestemme at offisiell adresse for deler av kommunen inntil videre

 9. 17.3.1. Politiske oppgaver

  Etter loven er oppgaven med å fastsette adresser lagt til kommunen. Det vanlige er at de fleste forvaltningssakene blir utført etter delegasjon. Lov eller forskrift setter ingen grense i forhold til

 10. 3.6.1.6 Overgang til sentral lagring av FKB

  Kostnadsgruppen brukes ved innføring av sentral lagring av FKB, der tilskuddet framkommer som en egeninnsats fra kommunen og som kostnad for øvrige parter. Tilskudd til kommunene settes likt pr