Hopp til innhold
 1. Vedlegg

  Vedlegg til kapittel 4 Vedlegg A - Behandling av navn som gjelder flere fylker Vedlegg B - Ord for retning og størrelse i samband med stedsnavn Vedlegg F - Gjennomføring av navnesaker etter

 2. 15.1. Uttalerett

  Etter matrikkelloven § 21 skal de som blir berørt av adressetildelingen, gis anledning til å uttale seg. Det understrekes at dette er en uttalerett, men ingen plikt. Det bør settes en passende frist

 3. 6.1 Innledning

  Sentralt stedsnavnregister (SSR) bygger opprinnelig på kartnavndatabaser over alle navn som forekom på hovedkartserien Norge 1:50 000. Disse kartbladvise databasene ble samlet i en landsdekkende

 4. 1.3 Distribusjon og salg

  Det foreslås en forenklet modell som samtidig åpner for at det blir enklere å prise bruken av dataene i tjenestebaserte strukturer. Det skal nå være klarere hva som er en rettighetsdefinisjon, og hva

 5. 3.6.1.3 Oppdateringsansvar

  Flere av datasettene har et forvaltningsopplegg som gjør at en etat har fysisk driftsansvar for databasesystemet (for eksempel Matrikkel, NVDB, SFKB), mens kommunene eller en annen etat har

 6. 3.4.3 Inndeling i områdeklasser

  Ettersom kartlegging etter den samme FKB-standard kan gjøres i ulike områdetyper er det definert tre grove områdeklasser med ulik fordelingsnøkkel for kostnadsgruppene "grunnlagsnett og signalering",

 7. 6.7. Adressetilleggsnavn

  Det er åpnet for at vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen, etter matrikkelforskriftens § 54. Dette gjelder for gårdsbruk, særlig kjente institusjoner eller

 8. 2.4 Navigasjonshjelpemidler

  I tillegg til Etterretninger for sjøfarende er følgende publikasjoner et nødvendig supplement til kartene: Farvannsbeskrivelsen Den norske los Symboler og forkortelser i norske sjøkart Norsk fyrliste

 9. 6.8. Kretsnavn

  Etter matrikkelforskriften § 56 er de offisielle kretsene: Kommune Grunnkrets Valgkrets Kirkesokn Tettsted Postnummerområde Det er også anledning for kommunene å forvalte andre kretser eller soner i

 10. 17.3.2. Administrative oppgaver

  Som vist i kapittel 17.1.1 og i kapittel 17.7 er de administrative oppgavene ved adresseforvaltningen mange og forskjellige. Det kan oppfattes som om oppgavene vil være noe forskjellig alt etter om