Hopp til innhold
 1. 17.3. Organisering

  Uansett hvordan kommunen har valgt å organisere oppgavene, er det viktig at ansvarsforholdene er entydige og at det er et tett samarbeid mellom de involverte. Det er viktig at kommunen først

 2. 6.9. Matrikkeladressenavn

  Alle matrikkeladresser bør ha et tilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen. Om det ikke er gitt adressetilleggsnavn som bruks-, bygnings- eller institusjonsnavn etter matrikkelforskriften §

 3. 6.5. Innmelding til SSR

  Alle vedtak om skrivemåten av stedsnavn skal etter § 12 i lov om stadnamn meldes til SSR av det organet som har gjort vedtaket, og etter rutiner fastsatt i lov om stadnamn (inntil videre til

 4. 3.6.1.3 Oppdateringsansvar

  Flere av datasettene har et forvaltningsopplegg som gjør at en etat har fysisk driftsansvar for databasesystemet (for eksempel Matrikkel, NVDB, SFKB), mens kommunene eller en annen etat har

 5. 2.1 Profesjonelle brukere

  Profesjonelle brukere er selv ansvarlig for å laste ned pdf-utgavene av Efs fra nettjenesten på kartverket.no/efs. I følge Forskrift om navigasjonshjelpemidler for skip mv. skal alle skip uansett

 6. Vedlegg

  Vedlegg til kapittel 4 Vedlegg A - Behandling av navn som gjelder flere fylker Vedlegg B - Ord for retning og størrelse i samband med stedsnavn Vedlegg F - Gjennomføring av navnesaker etter

 7. 7.1.6.4 Plasser

  Ved åpne plasser som er definert som egen adresseparsell, kan adressering foretas for omkringliggende bygninger eller andre adresseobjekter. Dette forutsetter at tilstøtende adresseparseller slutter

 8. 3 Tracings

  For å lette arbeidet med å rette sjøkart og å redusere arbeidsmengden med kartrettelser tilbyr Kartverket en tracingtjeneste som hjelpemiddel til Efs-meldingene. Kartverket tilbyr tracings til

 9. 3.4.5 Flere parter

  Kostnadsdelingsnormene for de ulike prosjekttypene/kostnadsgruppene baserer seg på at alle partene som har undertegnet den sentrale Geovekst-avtalen deltar. Hvis det i et prosjekt skal være med flere

 10. 2.3 Revisjon og godkjenning av planen

  Geodataplanen skal revideres hvert år. Revisjonen går ut på å ajourføre planen med de endringer som har skjedd siste år, samt de endrede behov som er meldt inn. Det er viktig at fylkeskartkontoret