Hopp til innhold
 1. 1.2 Retningslinjer for når Kartverket skal reise navnesak

  Ledermøtet i Kartverket 30.05.91 vedtok retningslinjer for når Kartverket skal reise navnesak. Navnerådet fikk ansvar for retningslinjene. Prinsippvedtak i Navnerådet har kommet til uttrykk gjennom

 2. 6.7.3 Mindre grender, bolig- eller hyttefelt

  I forskriftens § 54 tredje ledd heter det: «Kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn.» Kommunen kan

 3. 7.1.5. Bokstav som et tillegg

  Etter matrikkelforskriften § 52 tredje ledd kan det i adressenummeret benyttes bokstav i tillegg til tall, for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal således ikke benyttes

 4. 17.3. Organisering

  Uansett hvordan kommunen har valgt å organisere oppgavene, er det viktig at ansvarsforholdene er entydige og at det er et tett samarbeid mellom de involverte. Det er viktig at kommunen først

 5. 6.9. Matrikkeladressenavn

  Alle matrikkeladresser bør ha et tilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen. Om det ikke er gitt adressetilleggsnavn som bruks-, bygnings- eller institusjonsnavn etter matrikkelforskriften §

 6. 6.5. Innmelding til SSR

  Alle vedtak om skrivemåten av stedsnavn skal etter § 12 i lov om stadnamn meldes til SSR av det organet som har gjort vedtaket, og etter rutiner fastsatt i lov om stadnamn (inntil videre til

 7. 3.4.6 Kostnadsgrupper som er gjenstand for vanlig kostnadsdeling

  3.4.6.1 Områdegruppe: tett, blandet og spredt   Prosentvis fordeling pr part Områdegruppe Kostnadsgruppe FKB-standard Statens vegvesen Energi Norge      KS                  Kartverket  Telenor    

 8. 2.1 Profesjonelle brukere

  Profesjonelle brukere er selv ansvarlig for å laste ned pdf-utgavene av Efs fra nettjenesten på kartverket.no/efs. I følge Forskrift om navigasjonshjelpemidler for skip mv. skal alle skip uansett

 9. 3.4.1 Prosjektadministrasjon

  Prosjektadministrasjon er: å lede prosjektet sette bort arbeid til eksterne konsulenter sørge for framdrift etter planen følge opp økonomi utarbeide sluttrapport Prosjektadministrasjon kalkuleres

 10. 7.1.6.4 Plasser

  Ved åpne plasser som er definert som egen adresseparsell, kan adressering foretas for omkringliggende bygninger eller andre adresseobjekter. Dette forutsetter at tilstøtende adresseparseller slutter