Hopp til innhold
 1. 12.1. Forkorting av navn

  Generelt vises til Språkrådets veiledning i forkorting av ord (www.sprakrad.no under skriveregler og grammatikk). Ut fra dette vil de mest aktuelle være: gate, gaten, gata: g. vei, veg, veien, vegen:

 2. 8.3 Lyttevakt

  Nødkanaler Norge har per i dag ingen lyttevakt på HF-kanaler. Ut over dette lytter Kystradioen på alle maritime nødkanaler: VHF DSC (k 70) VHF tale (k 16) MF DSC distress (2187,5 kHz) Oppfølging på

 3. 6.7.3 Mindre grender, bolig- eller hyttefelt

  I forskriftens § 54 tredje ledd heter det: «Kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn.» Kommunen kan

 4. 17.3. Organisering

  Uansett hvordan kommunen har valgt å organisere oppgavene, er det viktig at ansvarsforholdene er entydige og at det er et tett samarbeid mellom de involverte. Det er viktig at kommunen først

 5. 17.3.1. Politiske oppgaver

  Etter loven er oppgaven med å fastsette adresser lagt til kommunen. Det vanlige er at de fleste forvaltningssakene blir utført etter delegasjon. Lov eller forskrift setter ingen grense i forhold til

 6. 2.2 Digital Efs-tjeneste

  Den digitale Efs-tjenesten lar deg enkelt søke etter meldinger og opplysninger tilknyttet hvert enkelt sjøkart, og du kan lagre dine søk. Du kan også laste ned Efs-hefter og tracings i pdf-format,

 7. Vedlegg

  Vedlegg til kapittel 4 Vedlegg A - Behandling av navn som gjelder flere fylker Vedlegg B - Ord for retning og størrelse i samband med stedsnavn Vedlegg F - Gjennomføring av navnesaker etter

 8. 3.4.1 Prosjektadministrasjon

  Prosjektadministrasjon er: å lede prosjektet sette bort arbeid til eksterne konsulenter sørge for framdrift etter planen følge opp økonomi utarbeide sluttrapport Prosjektadministrasjon kalkuleres

 9. 2.1 Profesjonelle brukere

  Profesjonelle brukere er selv ansvarlig for å laste ned pdf-utgavene av Efs fra nettjenesten på kartverket.no/efs. I følge Forskrift om navigasjonshjelpemidler for skip mv. skal alle skip uansett

 10. 7.1.5. Bokstav som et tillegg

  Etter matrikkelforskriften § 52 tredje ledd kan det i adressenummeret benyttes bokstav i tillegg til tall, for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal således ikke benyttes