Hopp til innhold
 1. Bestillingsskjema-tinglysing

 2. Fordeling av sameieandeler ved seksjonering - bokmål

  Dette skjemaet skal kun brukes ved fordeling av seksjoner mellom sameiere i forbindelse med seksjonering av eiendom. Det er bare aktuelt når flere personer har grunnbokshjemmel til en eiendom sammen

 3. Pantedokument med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i fast eiendom, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har grunnbokshjemmel

 4. Tinglyse andeler i borettslag - bokmål

  Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing.

 5. Tinglyse andeler i burettslag - nynorsk

  Du kan fylle ut skjemaet nedanfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hand. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing.

 6. Pantedokument bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å pantsette fast eiendom, når pantsetteren har grunnbokshjemmel til eiendommen. Dersom pantsetteren ikke har grunnbokshjemmel til

 7. Pantedokument borettslagsandel med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i borettslagsandel, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har

 8. Pantedokument borettslagsandel - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å pantsette borettslagsandel, når pantsetteren har grunnbokshjemmel til andelen. Dersom pantsetteren ikke har grunnbokshjemmel

 9. Skjøte bokmål

  Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing.

 10. Skøyte nynorsk

  Du kan fylle ut skjemaet nedanfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hand. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing.