Hopp til innhold
 1. Bestillingsskjema-tinglysing

 2. Fordeling av sameieandeler ved seksjonering - bokmål

  Dette skjemaet skal kun brukes ved fordeling av seksjoner mellom sameiere i forbindelse med seksjonering av eiendom. Det er bare aktuelt når flere personer har grunnbokshjemmel til en eiendom sammen

 3. Pantedokument med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i fast eiendom, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har grunnbokshjemmel

 4. Tinglyse andeler i borettslag - bokmål

  Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing.

 5. Tinglyse andeler i burettslag - nynorsk

  Du kan fylle ut skjemaet nedanfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hand. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing.

 6. Pantedokument bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å pantsette fast eiendom, når pantsetteren har grunnbokshjemmel til eiendommen. Dersom pantsetteren ikke har grunnbokshjemmel til

 7. Erklæring om rettighet i fast eiendom - bokmål

  Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing.

 8. Erklæring om rett i fast eigedom - nynorsk

  Du kan fylle ut skjemaet nedanfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hand. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing.

 9. Pantedokument borettslagsandel med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i borettslagsandel, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har

 10. Pantedokument borettslagsandel - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å pantsette borettslagsandel, når pantsetteren har grunnbokshjemmel til andelen. Dersom pantsetteren ikke har grunnbokshjemmel