Hopp til innhold
 1. Bestillingsskjema-tinglysing

 2. Fordeling av sameieandeler ved seksjonering - bokmål

  Dette skjemaet skal kun brukes ved fordeling av seksjoner mellom sameiere i forbindelse med seksjonering av eiendom. Det er bare aktuelt når flere personer har grunnbokshjemmel til en eiendom sammen

 3. Pantedokument med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i fast eiendom, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har grunnbokshjemmel

 4. Tinglyse andeler i borettslag - bokmål

  Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing.

 5. Tinglyse andeler i burettslag - nynorsk

  Du kan fylle ut skjemaet nedanfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hand. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing.

 6. Pantedokument bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å pantsette fast eiendom, når pantsetteren har grunnbokshjemmel til eiendommen. Dersom pantsetteren ikke har grunnbokshjemmel til

 7. Pantedokument borettslagsandel med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i borettslagsandel, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har

 8. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Nynorsk

  Rekvisisjon av oppmålingsforretning, unntatt byggesaksbehandling - Nynorsk Dette skjemaet skal nyttast ved krav om oppmålingsforretning etter matrikkellova, men som er unntatt byggesaksbehandling.

 9. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Bokmål

  Rekvisisjon av oppmålingsforretning - unntatt byggesaksbehandling - Bokmål Dette skjemaet skal benyttes ved krav om oppmålingsforretning etter matrikkelloven, men som er unntatt byggesaksbehandling.

 10. SSR

  Skjema for behandling av nye adressenavn - Rapportering til SSR Blanketten er en kombinert søknads- og registreringsblankett. Den kan brukes av personer eller foretak som skal søke om å få utlevert