Hopp til innhold
 1. Kartverket anbefaler elektronisk tinglysing

  Kartverket har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover. Vi følger nøye med på utviklingen av koronaviruset i samfunnet, og har beredskapsplanene

 2. Spørsmål og svar om korona og tinglysing

  Lurer du på hvordan utbruddet av koronavirus påvirker saksbehandlingen i Kartverket? Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål. Har dere lengre behandlingstid? Nei, foreløpig har vi ikke det. Vi

 3. Astrup fekk demonstrert elektronisk tinglysing for alle

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup vitja Kartverkets hovudkontor på Hønefoss tysdag 1. oktober. Han fekk mellom anna sjå korleis Kartverket no jobbar for at privatpersonar skal kunne tinglyse

 4. Anbefaler innsending av saker til tinglysing innen 29. november

  For å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av kommune- og regionreformene, stenges matrikkelen og grunnboken for brukerne i gitte perioder i desember 2019. Dette får konsekvenser

 5. Etter 30 år skal riksgrensen mot Sverige bli gått opp på nytt

  I samarbeid med Lantmäteriet i Sverige skal Kartverket gå opp riksgrensen mellom Norge og Sverige på nytt. Til sommeren starter arbeidet med grenseoppgangen som er ventet å være ferdig i 2024.

 6. Gammelt matrikkelnummer kan benyttes for tinglysing frem til 30. mars

  Kartverket aksepterer både gammelt og nytt matrikkelnummer ved tinglysing i grunnboken i 90 dager fra 1. januar 2020. Dette betyr at avtaler, hjemmelsdokumenter, pantedokumenter,

 7. Tilnærmet normal drift i Kartverket

  Kartverket opprettholder tinglysing og alle tjenester under koronakrisen, og har beredskapsplaner klare dersom mange av våre ansatte blir syke. Kartverkets ekspedisjon, resepsjoner og

 8. Alle Kartverkets tjenester tilgjengelige

  Kartverket opprettholder drift og tilgang til data og tjenester, men enkelte leveranser, som tinglysingsvedtak og oppdateringer i nasjonale fellesløsninger, kan ta mer tid enn normalt. Dette er

 9. Vestfold og Telemark ett fylke

  Seks kommuner i det nye fylket har vært involvert i kommunesammenslåinger. En kommune har i tillegg skiftet fylkestilhørighet. Det er status i det nye fylket per 1. januar 2020.

 10. FDV-årsmøter for Trøndelag 2020

  Før korona-tiltakene ble satt i verk ble to av fire årsmøter avholdt. Etter påske vil Kartverket Trøndelag se på hva vi gjør med de to siste.