Hopp til innhold
 1. 07-Molde-Tsunami etter fjellskred (Jpg, 278 KB)

  Tsunami i Molde Sven Michaelis Skjermdump fra GIS-dagen, visualisering av havnivå ved en flodbølge i Molde sentrum

 2. Endring-i-tilgang-til-blanketter-Sak5-11 (Pdf, 532 KB)

  Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken Sak5/11 Endring i tilgang til blanketter m.m Presenter Presentation Notes Lov om eiendomsregistrering m/ forskrifter Statens kartverk sentral

 3. 6-Tinglysing-ELSLAR_120607lb (Pdf, 1 MB)

  10/21/2013 1 Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 Innhold 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad

 4. 2019-10-11-EtterslepstallBygg-Kommunevis (Csv)

  Kommuneoversikt-oppdatert 11.10.2019

 5. System-Opplegg-Detaljer-Blankett (Pdf, 2 MB)

  Faggruppen 23.03.2010 Prosesser og blanketter. v/ Rolf E. Bakken Prosessansv. bygning Statens kartverks oppgave i forbindelse med utforming av ”skjema” §8 Melding til tinglysingen (1) skal

 6. Veileder-for-Melding-til-tinglysing (Pdf, 1 MB)

  VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen «Veileder for melding til tinglysing» versjon 1.3 2 1

 7. Etterslep_1_kvartal_HKD (Csv)

  Etterslep 1. kvartal 2014

 8. 6-Tinglysing-ELSLAR_120607 (Pdf, 538 KB)

  Matrikkelopplæring Tinglysing Matrikkelopplæring Lovkurs Tinglysing – 13.juni 2012 Versjon 1.0 Side - 2 -

 9. Elektronisk-melding-til-tinglysing (Pdf, 310 KB)

  Elektronisk melding til tinglysing Under forretningsdata har man en avkrysningsboks om forretningen skal tinglyses. Når denne er avhuket får man et radioknappvalg om forretningen skal

 10. Protokoll for oppmålingsforretning - Nynorsk (Pdf, 1 MB)

  Protokoll for oppmålingsforretning etter matrikkelforskrifta § 38.