Hopp til innhold
 1. ETPOS

  ETPOS er en abonnementstjeneste som består av de siste tre måneders datafiler med GNSS-observasjoner fra Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner, samt nøyaktige koordinater i EUREF89 på disse

 2. Avtalevilkår posisjonstjenester

  1. Avtalens omfang Avtalen gjelder levering av posisjonstjenester fra Kartverket til Bruker. Vedlegg: CPOS produktinformasjon CPOS brukerveiledning DPOS produktinformasjon DPOS brukerveiledning ETPOS

 3. CPOS

  CPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med centimeters nøyaktighet. Med tjenesten kan du kartlegge, registrere og gjenfinne alt - på centimeteren. CPOS brukes av

 4. Grunndata fra GNSS-stasjoner

  Kartverket ønsker å stimulere næringslivet til økt bruk av satellittdata. Kartverket tilbyr grunndata, som er rene satellittobservasjonsdata i sanntid, fra våre GNSS-stasjoner. Kartverket bidrar til

 5. Ta i bruk NN2000

  Innføring av NN2000 krever en omregning av alle høydebærende data og berører offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, prosjektører og landmålere. NN1954 er det gamle høydesystemet

 6. CPOS brukerveiledning

  Denne brukerveiledningen gir brukere av CPOS-tjenesten en oversikt over oppsett av utstyr og spesielle forhold som gjelder ved måling med CPOS. Brukerveiledningen gjelder for både CPOS standard

 7. Transformere koordinater

  SkTrans er Kartverkets program for å transformere koordinater mellom de referanserammene og kartprojeksjonene som vanligvis brukes i Norge. Vi tilbyr også en gratis tjeneste for å transformere

 8. DPOS

  DPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med desimeters nøyaktighet. Tjenesten er godt egnet til utstikking, innmåling og gjenfinning - på desimeteren. Tjenesten er for

 9. DPOS brukerveiledning

  Denne brukerveiledningen er en kortfattet veileder om bruk av DPOS-tjenesten. Vi fokuserer på riktig innstilling av parametere i mottakerutstyret, samt det viktigste man må ta hensyn til for å få