Hopp til innhold
 1. Nedtellingen til 1. januar 2020 har begynt

  Tiden er knapp mot alle sammenslåingene som skal skje i kommune- og regionreformene fra 1. januar 2020. For alle berørte kommuner som ikke har begynt å gjøre IKT-anskaffelser, er tiden overmoden for

 2. Marty i produksjon 22. oktober 2019

  Kommune- og regionreformene medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. Ved nyttår genererer reformene mer enn 100 millioner endringer ut fra matrikkelen. Aktører med behov for tilgang til

 3. God overgang til 2019

  Rindølene ble trøndere, og nye grensejusteringer er nå på plass. I tillegg ble det ny administrativ inndeling på Svalbard. Overgangen til 2019 viser så langt at flytting og flyt av digitale data har

 4. Ulike typer feillister

  Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer, for eksempel matrikkel og grunnbok. Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre

 5. Endringer på kommunale og fylkeskommunale eiendommer

  Hva skjer når det blir endring av organisasjonsnummer og navn på hjemmelshaver på kommunale og fylkeskommunale eiendommer i kjølvannet av kommune- og regionreformene? Kartverket har den siste tiden

 6. Tekniske avklaringer for Marty

  Kartverkets tekniske plattform for matrikkelendringer vil kun inneholde kommuner som berøres av kommune- og regionreformene. Kartverket har tett dialog med leverandører og brukere av matrikkeldata

 7. Sover kommunene i nye fylker?

  Kartverket har gjennomført en undersøkelse blant de 202 kommunene som får nytt kommunenummer, som en konsekvens av fylkessammenslåingene fra 1. januar 2020. Svarene viser at mange kommuner har en

 8. Kommune- og regionreformene gir økt kvalitet i matrikkel og grunnbok

  Kommune- og regionreformene fører til at 311 av landets 422 kommuner får nye kommunenummer med virkning fra 1. januar 2020. En vellykket gjennomføring av reformene i matrikkel og grunnbok, krever en

 9. Arkivverket ivaretar kommunenes hukommelse med ny veileder

  Kartverket har gjennom prosjektet med kommunereformen samarbeidet tett med statlige og kommunale virksomheter. En av disse er Arkivverket som i september lanserte sin veileder om

 10. Kommune- og fylkesendringer 2018

  Her er oversikt over endringene i fylkes- og kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og kretser ved de ulike kommune- og fylkessammenslåingene og grensejusteringene som ble iverksatt 1. januar 2018