Hopp til innhold
 1. Informasjon om distribusjon av FKB-data og Sentral FKB ved kommune- og regionreformen

  Distribusjon og forvaltning av FKB-data blir i stor grad påvirket av kommune- og regionreformen. Nye datasett blir tilgjengeliggjort på Geonorge utover i desember, og du finner oversikt over

 2. Endringer ved kommunesammenslåing

  Her kan du søke på endringer i både kommuner og omnummerering av eiendommer (matrikkelnummer) som følge av gjennomførte kommunesammenslåinger. Søket gir oversikt over nye og gamle nummer på 

 3. Adressering ved kommunesammenslåing og grensejustering

  Entydige adresser er viktig for alle, men kanskje aller viktigst for nødetater og transportnæring. Det er også viktig for ulike registre at en har entydige, unike benevnelser til bruk i alle registre

 4. Nye kommune- og fylkesnummer fra 2020 klare

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020. Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette

 5. Testdata for kommune- og regionreformene

  Kartverket tester nye kommune-Norge i matrikkelen, ved å simulere kommune- og regionreguleringene som trer i kraft 1. januar 2020. For eksterne aktører har testdataene vært tilgjengelige fra 10.

 6. Kommunene i gang med IKT-anskaffelser

  Kartverket har gjennomført en undersøkelse blant de 43 nye kommunene fra 1. januar 2020. Resultatet viser at de fleste kommunene er godt i gang med nødvendige IKT-anskaffelser. I den nylig utførte

 7. Tekniske endringer ved sammenslåing og grensejustering

  Her er oversikt over endringene i fylkes- og kommunenumre ved de ulike kommune- og fylkessammenslåingene og grensejusteringene som trer i kraft 1. januar 2020. Kommuneendringer Ved årsskifte 2019-

 8. Kommuneendringer 2017

  Her er oversikt over endringene i kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og kretser ved kommunesammenslåingene og grensejusteringene som ble gjennomført 1. januar 2017. Sandefjord kommune Nytt

 9. Avvik matrikkel og grunnbok

  Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre. Systemene henger tett sammen og utveksler data kontinuerlig. Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre. Mens

 10. Retting av feil i matrikkelen

  En vellykket gjennomføring av kommune- og regionreformene krever kontroll og rettearbeid i matrikkel i forkant av sammenslåingstidspunktet. Kartverket har utarbeidet en MÅ- og BØR-liste som viser