Hopp til innhold
 1. Kommune- og regionsendringer 2020

  Nedenfor finner du oversikt over kommuner som er berørt av kommune- og regionsendringene fra 1. januar 2020. Listen inneholder informasjon om kommunenummer og fylkestilhørighet i overgangen mellom

 2. Endringer ved kommunesammenslåing

  Her kan du søke på endringer i både kommuner og omnummerering av eiendommer (matrikkelnummer) som følge av gjennomførte kommunesammenslåinger. Søket gir oversikt over nye og gamle nummer på 

 3. Tekniske endringer ved sammenslåing og grensejustering

  Her er oversikt over endringene i fylkes- og kommunenumre ved de ulike kommune- og fylkessammenslåingene og grensejusteringene som trådte i kraft 1. januar 2020. Kommuneendringer Ved årsskifte 2019-

 4. Derfor bør meglere og banker planlegge ekstra godt i høst

  Som følge av kommune- og regionsreformene stenges matrikkelen 13. desember kl. 18 og grunnboken 27. desember kl. 20. Meglere og banker bør derfor planlegge ekstra godt denne høsten, og sette seg inn

 5. Meldinger fra kommune- og regionreformene

  Her finner du oversikt over driftsmeldinger og notiser med relasjon til kommune- og regionreformene. Dato Melding 01.01.2020 Kl. 04:00 Prosessene for kommune- og regionreformene i matrikkel og

 6. Marty i produksjon

  Marty ble som planlagt satt i produksjon 22. oktober. Dette medfører at aktører med behov for tidlig tilgang til matrikkeldata, før selve sammenslåingene trer i kraft 1. januar 2020, nå kan lese data

 7. Kommuneendringer 2017

  Her er oversikt over endringene i kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og kretser ved kommunesammenslåingene og grensejusteringene som ble gjennomført 1. januar 2017. Sandefjord kommune Nytt

 8. Marty - en teknisk løsning for kommuneendringer i matrikkelen

  Norge skal gjennomføre en kommune- og regionreform, med mål om større kommuner og regioner som er mer robuste og funksjonelle. Dette medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. For at vi i

 9. Informasjon om distribusjon av FKB-data og Sentral FKB ved kommune- og regionreformen

  Distribusjon og forvaltning av FKB-data blir i stor grad påvirket av kommune- og regionreformen. Nye datasett blir tilgjengeliggjort på Geonorge utover i desember, og du finner oversikt over

 10. Gjennomføring av reformene er i gang

  Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020, og fører til vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok . For å gjennomføre endringene stenges systemene for all