Hopp til innhold
 1. Oppfølging etter workshop 4. desember

  4. desember 2018 ble det arrangert en workshop for å kartlegge IKT-utfordringer og -muligheter i forbindelse med kommune- og regionreformene. Sentrale aktører følger opp resultatene fra workshopen.

 2. Derfor bør meglere og banker planlegge ekstra godt i høst

  Som følge av kommune- og regionsreformene stenges matrikkelen 13. desember kl. 18 og grunnboken 27. desember kl. 20. Meglere og banker bør derfor planlegge ekstra godt denne høsten, og sette seg inn

 3. Marty i produksjon

  Marty ble som planlagt satt i produksjon 22. oktober. Dette medfører at aktører med behov for tidlig tilgang til matrikkeldata, før selve sammenslåingene trer i kraft 1. januar 2020, nå kan lese data

 4. Marty - en teknisk løsning for kommuneendringer i matrikkelen

  Norge skal gjennomføre en kommune- og regionreform, med mål om større kommuner og regioner som er mer robuste og funksjonelle. Dette medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. For at vi i

 5. Meldinger fra kommune- og regionreformene

  Her finner du oversikt over driftsmeldinger og notiser med relasjon til kommune- og regionreformene. Dato Melding 15.11.2019 Kl. 16:30 Kjente mangler i datainnholdet i Marty Viser til melding i

 6. Anbefaler innsending av saker til tinglysing innen 29. november

  For å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av kommune- og regionreformene, stenges matrikkelen og grunnboken for brukerne i gitte perioder i desember 2019. Dette får konsekvenser

 7. Informasjon om distribusjon av FKB-data og Sentral FKB ved kommune- og regionreformen

  Distribusjon og forvaltning av FKB-data blir i stor grad påvirket av kommune- og regionreformen. Nye datasett blir tilgjengeliggjort på Geonorge utover i desember, og du finner oversikt over

 8. Kartverket koordinerer den digitale sammenslåingen i kommune- og regionreformene

  Kartverket er teknisk koordinator for kommune- og regionreformene og bistår kommuner, statlige etater og private leverandører. Som forvalter av matrikkelen, det nasjonale eiendomsregisteret, har

 9. JSON-fil med matrikkel- og adresseinformasjon

  I forbindelse med gjennomføring av kommune- og regionreformene 2019/2020 tilbyr Kartverket eksterne brukere, som ikke kan benytte Martys endringslogg, en JSON-fil inneholdende matrikkel- og

 10. Slipp av data før kommune- og regionreformene

  Her er tidslinjen Kartverket har satt for slipp av datasett før de nye kommune- og fylkesstrukturene trer i kraft fra 1. januar 2020. Datasettene gjøres tilgjengelig på Geonorge.no, det nasjonale