Hopp til innhold
 1. Regionmøte og fagseminar: Lillehammer-regionen

  Vi vil gjenta suksessen fra i fjor og kombinerer årets regionmøter for Norge digitalt med et seminar for saksbehandlere i kommunene. Det er valgfritt om man vil være med på både seminar og regionmøte

 2. Troms og Finnmark er ett fylke

  Ett stort fylke, Troms og Finnmark, på hele 74 488 km² og fem færre kommuner er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen, fått nytt navn eller blitt en del

 3. Viken er en realitet

  Syv kommunesammenslåinger og en fylkessammenslåing er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen: Oppegård og Ski er slått sammen til Nordre Follo kommune

 4. Vestfold og Telemark ett fylke

  Seks kommuner i det nye fylket har vært involvert i kommunesammenslåinger. En kommune har i tillegg skiftet fylkestilhørighet. Det er status i det nye fylket per 1. januar 2020.

 5. Nye fylkeskart for Oslo og Viken

  Kartverket har trykket opp nye fylkeskart med endringene fra kommune- og regionreformen. Kartene inneholder også en del faktaopplysninger. Vi leverer ut trykte kart så langt lagerbeholdningen rekker.

 6. Aust- og Vest-Agder er blitt Agder fylke

  En fylkessammenslåing og fem færre kommuner er status for Agder per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen: Kristiansand, Songdalen og Søgne er slått sammen til 

 7. Vestfold og Telemark ett fylke

  Seks kommuner i det nye fylket har vært involvert i kommunesammenslåinger. En kommune har i tillegg skiftet fylkestilhørighet. Det er status i det nye fylket per 1. januar 2020.

 8. Troms + Finnmark = sant!

  Ett stort fylke, Troms og Finnmark, på hele 74 488 km² og fem færre kommuner er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen, fått nytt navn eller blitt en del

 9. Viken er en realitet

  Syv kommunesammenslåinger og en fylkessammenslåing er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen: Oppegård og Ski er slått sammen til Nordre Follo kommune

 10. Workshop-kommunal geodataplanlegging

  Representanter fra 16 kommuner deltok på workshopen 10. desember. Fokus var bruk av kommunale geodataplaner som virkemiddel for helhetlig og forutsigbart geodataarbeid i kommunene. Målsetting