Hopp til innhold
 1. 1.2 Retningslinjer for når Kartverket skal reise navnesak

  Ledermøtet i Kartverket 30.05.91 vedtok retningslinjer for når Kartverket skal reise navnesak. Navnerådet fikk ansvar for retningslinjene. Prinsippvedtak i Navnerådet skal komme til uttrykk gjennom

 2. Kystavsnitt-for-Efs (Pdf, 179 KB)

  Illustrasjon med regioninndeling/kystavsnitt for Etterretninger for sjøfarende (Efs).

 3. Framtidig havnivå langs Norskekysten

  Det globale havnivået stiger. Økte havtemperaturer og smelting av isbreer er de viktigste årsakene til dette. Samtidig som det globale havnivået stiger, reduserer landheving virkningen av økt

 4. 7.1 Parter og panteobjekt

  Problemstilling nr. 1 Godtar tinglysingsmyndigheten pantedokumenter som skal ha pant i hele eiendommen hvor pantsetter og panthaver er hjemmelshaver til en ideell halvpart hver? En slik pantsettelse

 5. Kartverkets historiske arkiv

  Store delar av Kartverkets historiske arkiv er fritt tilgjengeleg på nett. Nedanfor gjer vi greie for Kartverkets historiske arkiv og dei ulike kartseriane som er del av det. Ønskjer du berre å sjå,

 6. Vasstand til NN2000 eller middelvatn?

  Både Normalnull 2000 (NN2000) og middelvatn er moglege referansenivå i menyane ved søk etter vasstandsdata på Se havnivå, men kva skal du velje? Viss du vil ha vasstand og nivåskisser som høgder

 7. 6.6 Drift av Sentralt stedsnavnregister (SSR)

  6.6.1 Innledning Loven forutsatte at det ble opprettet et sentralt stedsnavnregister. Det organet som har gjort vedtak om skrivemåten av et stedsnavn, skal sende melding til registeret. Registeret

 8. Fellesmøte for Norge digitalt-utvalgene i Trøndelag

  Utvalgene i Norge digitalt-samarbeidet i Trøndelag har hatt sitt første felles fysiske møte etter at det ble ett Trøndelagsfylke fra 2018. Hensikten med fellesmøtet var å starte arbeidet med

 9. 17.2. Kommunens utgangspunkt

  Når ansvaret for adresseforvaltningen er fastlagt, kan det være ulike måter å gjennomføre det operative arbeidet på alt etter det utgangspunktet som kommunen har:

 10. Adresser i kommunen

  Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Adressene føres i matrikkelen straks de er tildelt. Kommunen er adressemyndighet og skal fastsette offisiell adresse (ifølge