Hopp til innhold
 1. 7.3 Utleggsforretninger

  Problemstilling nr. 1 Blir det arkivert gjenpart av utlegg og/eller slettingsbegjæring av utlegg? Utleggsforretninger tinglyses i hovedsak elektronisk, og det blir ikke arkivert gjenpart av

 2. Svanesang for FGU Troms og FGU Finnmark

  De siste høstmøtene for fylkesgeodatautvalgene for Troms og for Finnmark er avholdt. Fra 1.1.20. blir utvalgene slått sammen samtidig som vi blir ett fylke. Oppsummeringen er nå tilgjengelig. Du

 3. Søknadsskjema

  Søknad om tilgang til matrikkeldata for Norge digitalt-parter Søknadsskjemaet om tilgang til data benyttes av virksomheter som er part i Norge digitalt-samarbeidet. Det er flere tilganger til

 4. Geodataplan for Agder

  Geodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Agder. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen ble vedtatt av

 5. 15.2 Vedtak om konsesjon

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller skal tinglysingsmyndigheten kontrollere kjøpesummen av en eiendom opp mot vilkårene i konsesjonsvedtaket? Kontroll av prisutviklingen er ett av momentene

 6. GIS-dagen 2019

  Kva for klimaavtrykk har maten din? Det var eit av spørsmåla elevar frå vidaregåande skular i fylket fekk bryne seg på under årets GIS-dag. Plan- og temautvalet i Møre og Romsdal markerte årets

 7. 15.1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller er det ikke nødvendig å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen eller Kartverket, eller sende inn konsesjonsvedtak sammen med dokumenter for

 8. Geodatautvalg for Oslo og Viken

  Geodatautvalget er øverste organ for samordning innen Norge digitalt og Geovekst i fylket. Utvalget vedtar årlig en geodataplan som gir føringer for lokale satsinger de neste fire årene.

 9. 14.3 Sammenslåing

  Problemstilling nr. 1 "Prioritetskollisjoner mellom panthaverne." Skal uttrykket forstås slik at det ikke vil foreligge prioritetskollisjon så lenge panteheftelsene har samme panthaver, eller slik at

 10. Protokoll for oppmålingsforretning - Nynorsk

  Protokoll for oppmålingsforretning etter matrikkelforskrifta § 38.