Hopp til innhold
 1. 15.2 Vedtak om konsesjon

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller skal tinglysingsmyndigheten kontrollere kjøpesummen av en eiendom opp mot vilkårene i konsesjonsvedtaket? Kontroll av prisutviklingen er ett av momentene

 2. Arbeidsutvalg for Basisdata Agder

  Basisdatautvalget (BGU) for Agder består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylket. Utvalget er ment å spille en viktig rolle som støtte for Kartverket Agder i sitt arbeid

 3. Tinglyse eierskifte

  Du kan tinglyse et eierskifte i grunnboken ved å fylle ut et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte, eller be om grunnbokshjemmel etter kunngjøring.

 4. 3.3 Egeninnsats

  Egeninnsats eller kjøp av tjenester er i prinsippet likeverdige som innsatsfaktorer i Geovekst-prosjekter. Egeninnsats skal være avtalt på forhånd i etableringsavtalen. Egeninnsatsen skal være

 5. Fylkes- og kommuneoversikt

  Frå 1.1. 2020 er det 11 fylke og 356 kommunar i Noreg. Tips! I tabellen nedanfor kan du sortere radene alfabetisk og i stigande eller synkande rekkjefølge ved å trykke på titlane. Sjå også oversikt

 6. 6.3 Innlegging i SSR

  Innlegging i SSR er beskrevet i føringsinstruks og brukerveiledning publisert internt i Kartverket. I tillegg er innlegging av vedtatte og godkjente skrivemåter etter forenklet rutine beskrevet i

 7. Kartverks-leiinga

  <p>Bileta av leiargruppa kan nyttast fritt, men oppgi namnet på fotografen som&nbsp;er knytt til bileta. <a title="Kartverkets leiargruppe (jpg opnast i nytt vindauge)" href="/link/

 8. 5. Øvrig praksis

  Inn under dette punktet faller relevant praksis som kommer fra andre enn Kartverket. GeoForum God landmålerskikk-plakat Gebyrmal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven (Gebyrmal matrikkelen,

 9. Fyll ut skjema

  Her finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon. Velg kategori: Skjema for tinglysing av eierskifte Skjema for tinglysing av

 10. Bruk av kart i bygge- og delesaksbehandling

  Norge digitalt i Nordland inviterer til dagskurs i bruk av kart i bygge- og delesaksbehandling. Kurset blir holdt i februar, på tre steder: Bodø (avholdt), Mosjøen (avholdt) og Lødingen 25.2.