Hopp til innhold
 1. Skyteøvelser og forskjellige meddelelser

  I Efs 21/2019 er det publisert til sammen 18 forskjellige meddelelser. Disse vil ikke vises ved søk i Efs-meldinger, de publiseres kun i pdf-utgaven av Efs. Se Efs i pdf-format Kartverket

 2. Godkjennings-ordning for rekvisisjon av oppmålings-forretning

  Kartverkets rekvisisjonsskjemaer er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk og ble tilgjengeliggjort på Kartverkets nettsider 6. juli 2018. Dersom kommunen ønsker å benytte egenutviklet "

 3. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Nynorsk

  Rekvisisjon av oppmålingsforretning, unntatt byggesaksbehandling - Nynorsk Dette skjemaet skal nyttast ved krav om oppmålingsforretning etter matrikkellova, men som er unntatt byggesaksbehandling.

 4. SSR

  Skjema for behandling av nye adressenavn - Rapportering til SSR Blanketten er en kombinert søknads- og registreringsblankett. Den kan brukes av personer eller foretak som skal søke om å få utlevert

 5. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Bokmål

  Rekvisisjon av oppmålingsforretning - unntatt byggesaksbehandling - Bokmål Dette skjemaet skal benyttes ved krav om oppmålingsforretning etter matrikkelloven, men som er unntatt byggesaksbehandling.

 6. 15.2 Vedtak om konsesjon

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller skal tinglysingsmyndigheten kontrollere kjøpesummen av en eiendom opp mot vilkårene i konsesjonsvedtaket? Kontroll av prisutviklingen er ett av momentene

 7. Kartverks-leiinga

  <p>Bileta av leiargruppa kan nyttast fritt, men oppgi namnet på fotografen som&nbsp;er knytt til bileta. <a title="Kartverkets leiargruppe (jpg opnast i nytt vindauge)" href="/link/

 8. 7.3 Utleggsforretninger

  Problemstilling nr. 1 Blir det arkivert gjenpart av utlegg og/eller slettingsbegjæring av utlegg? Utleggsforretninger tinglyses i hovedsak elektronisk, og det blir ikke arkivert gjenpart av

 9. 6.6 Drift av Sentralt stedsnavnregister (SSR)

  6.6.1 Innledning Loven forutsatte at det ble opprettet et sentralt stedsnavnregister. Det organet som har gjort vedtak om skrivemåten av et stedsnavn, skal sende melding til registeret. Registeret

 10. Søknadsskjema

  Søknad om tilgang til matrikkeldata for Norge digitalt-parter Søknadsskjemaet om tilgang til data benyttes av virksomheter som er part i Norge digitalt-samarbeidet. Det er flere tilganger til