Hopp til innhold
 1. Rekvisisj_av_oppmaalingsforr_etter_Mloven_unntatt_fra_byggesaksbeh (Pdf, 650 KB)

  Søknad om utsatt oppmålingsforretning. Uteareal til eierseksjon (eierseksjonsloven § 7) – Fullmakt. – Dokumentasjon (f.eks. partsliste eller annen relevant dokumentasjon) –Fullmakt. –

 2. Egenerklaering-soeknad-om-godkjenning-for-grensemerker-etter-ml (Pdf, 654 KB)

  Egenerklæring for bruk ved søknad om godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven Denne bekreftelsen gjelder: Leverandørens navn Organisasjonsnr. Adresse Land*

 3. Restanseliste-i-etterkant av-moetet-14092012-ured-med-tilf140108 (Pdf)

  Restanseliste fra møtet den 14. september 2012. Sak Meldt av Beskrivelse av problemstilling Foreløpige konklusjoner/Status Ansvarlig Status 11/10 SKG Oppheving/sletting av seksjonering.

 4. Blankett_for_soknad_og_reg_ved_utl (Pdf, 376 KB)

  Registreringsskjema – utlevering av personopplysninger fra matrikkelen …………………kommune Opplysninger om matrikkelenheter som ikke eies/festes av privatpersoner eller som kan utleveres etter

 5. Når er fristen for innlevering av meldinger til Etterretninger for sjøfarende (Efs)?

 6. 11-04639-61-Endring-av-regelverk-egenerklæring-og-spesifikasjon-til-godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-962373_5_1 (Pdf, 187 KB)

  Kartverket landdivisjonen Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss Postadresse: 3507 Hønefoss Telefon: 08700 Telefax: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040

 7. 1.1. Oppretting av nye eiendommer ved midlertidige forretninger-registreringsbrev etter delingsloven

  I forbindelse med prosjektet som er satt i gang for å få sluttført restansene av midlertidige forretninger etter delingsloven, er det konstatert at flere av disse trolig ikke var underlagt måleplikt

 8. Egenerklæring for bruk ved søknad om godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven (Pdf, 307 KB)

  Egenerklæring for bruk ved søknad om godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Organisasjonsnr. Adresse Land* Postnummer

 9. 15.2 Vedtak om konsesjon

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller skal tinglysingsmyndigheten kontrollere kjøpesummen av en eiendom opp mot vilkårene i konsesjonsvedtaket? Kontroll av prisutviklingen er ett av momentene

 10. 11-04639-41-Soeknad-om-godkj-grensemerker-etter-matrikkelloven-Tore-Olsen-Produksjon-AS-Godkjent-953135_1_1 (Pdf)

  Kartverket landdivisjonen Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss Postadresse: 3507 Hønefoss Telefon: 08700 Telefax: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040