Hopp til innhold
 1. Blankett_for_soeknad_og_registrering_ved_utlev (Docx)

  Registreringsskjema – utlevering av personopplysninger fra matrikkelen …………………kommune Opplysninger om matrikkelenheter som ikke eies/festes av privatpersoner eller som kan utleveres etter

 2. Når er fristen for innlevering av meldinger til Etterretninger for sjøfarende (Efs)?

 3. Faggruppemøter

  Her finner du møteinnkallinger, referater og presentasjoner fra faggruppemøtene. År Møteinnkalling Referat Presentasjoner Foredragsholder 2019   6. september 06.09.     4. juni 04.06.      2018 14.-

 4. Egenerklæring for bruk ved søknad om godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven (Pdf, 307 KB)

  Egenerklæring for bruk ved søknad om godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Organisasjonsnr. Adresse Land* Postnummer

 5. 11-04639-61-Endring-av-regelverk-egenerklæring-og-spesifikasjon-til-godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-962373_5_1 (Pdf, 187 KB)

  Kartverket landdivisjonen Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss Postadresse: 3507 Hønefoss Telefon: 08700 Telefax: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040

 6. 1.1. Oppretting av nye eiendommer ved midlertidige forretninger-registreringsbrev etter delingsloven

  I forbindelse med prosjektet som er satt i gang for å få sluttført restansene av midlertidige forretninger etter delingsloven, er det konstatert at flere av disse trolig ikke var underlagt måleplikt

 7. 11-04639-41-Soeknad-om-godkj-grensemerker-etter-matrikkelloven-Tore-Olsen-Produksjon-AS-Godkjent-953135_1_1 (Pdf)

  Kartverket landdivisjonen Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss Postadresse: 3507 Hønefoss Telefon: 08700 Telefax: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040

 8. 11-04639-37-Svar-paa-soeknad-om-godkjenning-av-grensemerker-etter-matrikkelloven-Blinken-AS-951763_1_1 (Pdf)

  Kartverket landdivisjonen Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss Postadresse: 3507 Hønefoss Telefon: 08700 Telefax: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040

 9. 4. Andre myndigheters praksis

  Godkjenningsordninger Godkjenningsordning for grensemerker Godkjenningsordning for rekvisisjonsblanketter Instrukser, standarder, skjema og veiledere Føringsinstruks for matrikkelen Skjema for

 10. 2.1 Kartverkets organisering av navnearbeidet

  Arbeidet med stedsnavn etter lov om stadnamn er i Kartverket organisert med Eiendomsdivisjonen som ansvarlig divisjon.