Hopp til innhold
 1. Hoeringsuttalelse-Domstoladministrasjonen-Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-DA (Pdf)

  Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01. Tlf. brukerstøtte 815 33140. E-post:

 2. Godkjenningsordning-for-grensemerker-etter-matrikkelloven-O-slidre (Pdf)

  Øystre Slidre kommune Næring og byggesak Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes Sentralbord: Dir. telefon: Org.nr: E-mail: arne.nysveen@oystre- slidre.kommune.no Heimeside: 61 35 25 00

 3. Regelverk-for-godkjenning-av-grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 376 KB)

  Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven I. Krav til søknaden 1. Søknad om å få godkjent grensemerker etter matrikkelloven sendes Statens kartverk v/sentral

 4. Regelverk-for-godkjenning-av-grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 507 KB)

  Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven I. Krav til søknaden 1. Søknad om å få godkjent grensemerker etter matrikkelloven sendes: Kartverket, v/sentral

 5. Egenerklaering-soeknad-om-godkjenning-av_grensemerker-etter-matrikkelloven (Pdf, 307 KB)

  Egenerklæring for bruk ved søknad om godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Organisasjonsnr. Adresse Land* Postnummer

 6. Protokoll for oppmålingsforretning - Nynorsk (Pdf, 1 MB)

  Protokoll for oppmålingsforretning etter matrikkelforskrifta § 38.

 7. Blankett_for_soknad_og_reg_ved_utl (Pdf, 376 KB)

  Registreringsskjema – utlevering av personopplysninger fra matrikkelen …………………kommune Opplysninger om matrikkelenheter som ikke eies/festes av privatpersoner eller som kan utleveres etter

 8. Rekvisisj_av_oppmaalingsforr_etter_Mloven_unntatt_fra_byggesaksbeh (Pdf, 650 KB)

  Søknad om utsatt oppmålingsforretning. Uteareal til eierseksjon (eierseksjonsloven § 7) – Fullmakt. – Dokumentasjon (f.eks. partsliste eller annen relevant dokumentasjon) –Fullmakt. –

 9. Egenerklaering-soeknad-om-godkjenning-for-grensemerker-etter-ml (Pdf, 654 KB)

  Egenerklæring for bruk ved søknad om godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven Denne bekreftelsen gjelder: Leverandørens navn Organisasjonsnr. Adresse Land*

 10. Restanseliste-i-etterkant av-moetet-14092012-ured-med-tilf140108 (Pdf)

  Restanseliste fra møtet den 14. september 2012. Sak Meldt av Beskrivelse av problemstilling Foreløpige konklusjoner/Status Ansvarlig Status 11/10 SKG Oppheving/sletting av seksjonering.