Hopp til innhold
 1. 2.2 Digital Efs-tjeneste

  Den digitale Efs-tjenesten lar deg enkelt søke etter meldinger og opplysninger tilknyttet hvert enkelt sjøkart, og du kan lagre dine søk. Du kan også laste ned Efs-hefter og tracings i pdf-format,

 2. Legalarving

  Når det er bestemt i loven at en person skal være arving etter en annen person, kalles han legalarving.

 3. Fagdag matrikkel Trøndelag

  Kartverket Trøndelag arrangerte fagdag matrikkel 31. oktober 2019 med 38 deltakere fra kommuner, Vegvesenet og Kartverket. De aller fleste deltakerne var «eiendoms-landmålere». Omfattende program

 4. Driftsmeldinger for matrikkelen

  Her finnes oversikt over driftsmeldinger for matrikkelsystemet. Planlagte og ikke planlagte hendelser registreres her. Driftsmeldinger og notiser med relasjon til kommune- og regionreformene kan du

 5. Kva gjer kommunane med stadnamn?

  Kommunane vel både sjølve namnet og gjer vedtak om skrivemåten av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg og parkar. Fylkeskommunen har det same

 6. Skifte

  Skifte er det økonomiske oppgjøret mellom partene etter et dødsfall eller en skilsmisse.

 7. 1.2 Retningslinjer for når Kartverket skal reise navnesak

  Ledermøtet i Kartverket 30.05.91 vedtok retningslinjer for når Kartverket skal reise navnesak. Navnerådet fikk ansvar for retningslinjene. Prinsippvedtak i Navnerådet har kommet til uttrykk gjennom

 8. Geodatautvalg for Oslo og Viken

  Geodatautvalget er øverste organ for samordning innen Norge digitalt og Geovekst i fylket. Utvalget vedtar årlig en geodataplan som gir føringer for lokale satsinger de neste fire årene.

 9. Informasjonsbrosjyre om matrikkelen

  Matrikkel- og stedsnavnavdelingen i Kartverket har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om matrikkelen. Brosjyren er laget for å forklare hjemmelshavere, parter og andre hva matrikkelen er på en enkel

 10. Avsetningsforretning

  Avsetning er en tidligere betegnelse på utlegg som kreditor kan få i kraft av en ikke-rettskraftig dom. Begrepet er avskaffet, men regelen er opprettholdt i tvangsloven § 4-12. Avsetningsforretninger