Hopp til innhold
 1. Adresser i kommunen

  Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Adressene føres i matrikkelen straks de er tildelt. Kommunen er adressemyndighet og skal fastsette offisiell adresse (ifølge

 2. Oversikt over godkjente leverandører

  Godkjente leverandører av grensemerker etter matrikkelloven. Leverandørnr. Kontaktinformasjon leverandør Godkjente grensemerketyper Godkjenningsdato for grensemerker (gjelder for 5 år) 1 Blinken AS

 3. Skifte

  Skifte er det økonomiske oppgjøret mellom partene etter et dødsfall eller en skilsmisse.

 4. Vasstand til NN2000 eller middelvatn?

  Både Normalnull 2000 (NN2000) og middelvatn er moglege referansenivå i menyane ved søk etter vasstandsdata på Se havnivå, men kva skal du velje? Viss du vil ha vasstand og nivåskisser som høgder

 5. Dokumentavgift ved arv

  Mange arvingar slepp å betale dokumentavgift når dei mottek fast eigedom i eit arveoppgjør, men ikkje alle. Her kan du lese om reglane som gjeld for arvingar i ulike situasjonar. Privat eller

 6. Oppstartsmøte for GIS-nettverk

  3. og 4. september var det oppstartsmøte for GIS-nettverk for kommunene i Trøndelag. Målsettingen med nettverket er at kommunene skal få økt kompetanse i bruk av geografisk informasjon, og forbedre

 7. Marty - en teknisk løsning for kommuneendringer i matrikkelen

  Norge skal gjennomføre en kommune- og regionreform, med mål om større kommuner og regioner som er mer robuste og funksjonelle. Dette medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. For at vi i

 8. ETPOS

  ETPOS er en abonnementstjeneste som består av de siste tre måneders datafiler med GNSS-observasjoner fra Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner, samt nøyaktige koordinater i EUREF89 på disse

 9. Hvor er Norges midtpunkt?

  Norges arealtyngdepunkt ligger i Steinkjer kommune i Trøndelag. I flere år har steder på Helgeland i Nordland kjempet om tittelen "Norges midtpunkt". Men dette er selvsagt avhengig av hvordan en

 10. Geovekstsamling for Finnmark 2019

  Samlingen gikk av stabelen 25.- 26.september i Lakselv. Representanter fra 6 kommuner, kraftleverandørene, Fylkesmannsembetet, Finnmarkseiendommen, Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen og