Hopp til innhold
 1. Protokoll for oppmålingsforretning - Nynorsk

  Protokoll for oppmålingsforretning etter matrikkelforskrifta § 38.

 2. Fotogrammetri

  Fotogrammetri er å måle i eller lage kart fra bilder – hovedsakelig etter bilder tatt fra fly.

 3. Fyll ut skjema

  Her finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon. Velg kategori: Skjema for tinglysing av eierskifte Skjema for tinglysing av

 4. Kystavsnitt-for-Efs (Pdf, 179 KB)

  Illustrasjon med regioninndeling/kystavsnitt for Etterretninger for sjøfarende (Efs).

 5. 2.1 Kartverkets organisering av navnearbeidet

  Arbeidet med stedsnavn etter lov om stadnamn er i Kartverket organisert med Eiendomsdivisjonen som ansvarlig divisjon.  

 6. Kommune- og regionsendringer 2020

  Nedenfor finner du oversikt over kommuner som er berørt av kommune- og regionsendringene fra 1. januar 2020. Listen inneholder informasjon om kommunenummer og fylkestilhørighet i overgangen mellom

 7. Flybåren datafangst i krisesituasjoner

  De siste årene har flom og skred rammet oss oftere og oftere. Da har det vist seg nyttig med rask dokumentasjon av hendelsene gjennom datafangst fra luften – både laserskanning og flyfoto (

 8. 1.1 Generelle retningslinjer for Kartverkets holdning til navnespørsmål

  1.1.1 Innledning Lov om stadnamn ble vedtatt av Stortinget 18.05.90. Den trådte i kraft 01.07.91. Det er seinere gjort endringer med virkning fra 01.08.06, 01.07.15 og 01.07.2019. Kartverket er

 9. FDV-årsmøter for Trøndelag 2020

  Keartverket Trøndelag innkaller herved til årsmøter for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtene avholdes i Orkdal, Selbu, Grong og Inderøy i perioden 3. - 17. mars. Merk at det avholdes en

 10. 7.1 Parter og panteobjekt

  Problemstilling nr. 1 Godtar tinglysingsmyndigheten pantedokumenter som skal ha pant i hele eiendommen hvor pantsetter og panthaver er hjemmelshaver til en ideell halvpart hver? En slik pantsettelse