Hopp til innhold
 1. 17.2. Kommunens utgangspunkt

  Når ansvaret for adresseforvaltningen er fastlagt, kan det være ulike måter å gjennomføre det operative arbeidet på alt etter det utgangspunktet som kommunen har:

 2. Fellesmøte for Norge digitalt-utvalgene i Trøndelag

  Utvalgene i Norge digitalt-samarbeidet i Trøndelag har hatt sitt første felles fysiske møte etter at det ble ett Trøndelagsfylke fra 2018. Hensikten med fellesmøtet var å starte arbeidet med

 3. Framtidig havnivå langs Norskekysten

  Det globale havnivået stiger. Økte havtemperaturer og smelting av isbreer er de viktigste årsakene til dette. Samtidig som det globale havnivået stiger, reduserer landheving virkningen av økt

 4. Kartverkets historiske arkiv

  Store delar av Kartverkets historiske arkiv er fritt tilgjengeleg på nett. Nedanfor gjer vi greie for Kartverkets historiske arkiv og dei ulike kartseriane som er del av det. Ønskjer du berre å sjå,

 5. Vasstand til NN2000 eller middelvatn?

  Både Normalnull 2000 (NN2000) og middelvatn er moglege referansenivå i menyane ved søk etter vasstandsdata på Se havnivå, men kva skal du velje? Viss du vil ha vasstand og nivåskisser som høgder

 6. Adresser i kommunen

  Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Adressene føres i matrikkelen straks de er tildelt. Kommunen er adressemyndighet og skal fastsette offisiell adresse (ifølge

 7. 14.4. Innplassering av nye nummer

  Ledige adressenummer kan benyttes så langt de lar seg innplassere i det vanlige adressesystemet. Bokstav skal etter matrikkelforskriften § 52 3. ledd bare benyttes for å unngå omnummerering. Jf.

 8. Oversikt over godkjente leverandører

  Godkjente leverandører av grensemerker etter matrikkelloven. Leverandørnr. Kontaktinformasjon leverandør Godkjente grensemerketyper Godkjenningsdato for grensemerker (gjelder for 5 år) 1 Blinken AS

 9. Marty - en teknisk løsning for kommuneendringer i matrikkelen

  Norge skal gjennomføre en kommune- og regionreform, med mål om større kommuner og regioner som er mer robuste og funksjonelle. Dette medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. For at vi i

 10. ETPOS

  ETPOS er en abonnementstjeneste som består av de siste tre måneders datafiler med GNSS-observasjoner fra Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner, samt nøyaktige koordinater i EUREF89 på disse