Hopp til innhold
 1. SSR

  Skjema for behandling av nye adressenavn - Rapportering til SSR Blanketten er en kombinert søknads- og registreringsblankett. Den kan brukes av personer eller foretak som skal søke om å få utlevert

 2. Protokoll for oppmålingsforretning - Nynorsk

  Protokoll for oppmålingsforretning etter matrikkelforskrifta § 38.

 3. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Nynorsk

  Rekvisisjon av oppmålingsforretning, unntatt byggesaksbehandling - Nynorsk Dette skjemaet skal nyttast ved krav om oppmålingsforretning etter matrikkellova, men som er unntatt byggesaksbehandling.

 4. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Bokmål

  Rekvisisjon av oppmålingsforretning - unntatt byggesaksbehandling - Bokmål Dette skjemaet skal benyttes ved krav om oppmålingsforretning etter matrikkelloven, men som er unntatt byggesaksbehandling.

 5. Fordeling av sameieandeler ved seksjonering - bokmål

  Dette skjemaet skal kun brukes ved fordeling av seksjoner mellom sameiere i forbindelse med seksjonering av eiendom. Det er bare aktuelt når flere personer har grunnbokshjemmel til en eiendom sammen

 6. Partsliste ved oppmåling - Nynorsk

  Partslista blir brukt ved varsel, frammøte og godkjenning av protokoll for oppmålingsforretninga. Lista viser om ein er registrert eigar eller stiller i staden for eigar. Landmålar beheld originalen

 7. Pantedokument med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i fast eiendom, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har grunnbokshjemmel

 8. Pantedokument borettslagsandel med hjemmelshavers samtykke - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i borettslagsandel, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har

 9. Pantedokument bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å pantsette fast eiendom, når pantsetteren har grunnbokshjemmel til eiendommen. Dersom pantsetteren ikke har grunnbokshjemmel til

 10. Pantedokument borettslagsandel - bokmål

  Veiledning til utfylling av skjema Dette skjemaet kan du benytte for å pantsette borettslagsandel, når pantsetteren har grunnbokshjemmel til andelen. Dersom pantsetteren ikke har grunnbokshjemmel