Hopp til innhold
 1. Skifte

  Skifte er det økonomiske oppgjøret mellom partene etter et dødsfall eller en skilsmisse.

 2. Fotogrammetri

  Fotogrammetri er å måle i eller lage kart fra bilder – hovedsakelig etter bilder tatt fra fly.

 3. Harmonisk analyse

  Matematisk metode som løser opp en (observert) kurve i en rekke cosinuskurver. Ofte brukt til analyse av vannstandskurver. Resultatet kan settes sammen etter et visst mønster for å beregne tidevannet

 4. Plandata

  Geodata i plan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser (jf. Kartforskriften § 2 Definisjoner).

 5. Legalarving

  Når det er bestemt i loven at en person skal være arving etter en annen person, kalles han legalarving.

 6. Skifteattest

  En skifteattest utstedes av tingretten ved dødsfall, når arvingene har overtatt dødsboet til privat skifte. Attesten viser hvem som er avdødes arvinger etter loven, og hvem som har påtatt seg

 7. Inkurie

  Inkurie er et annet ord for uaktsomhet eller forglemmelse. Tinglysingsmyndigheten kan rette tinglyste dokumenter etter en inkurie fra innsenderen sin side, med det er strenge krav for å få slike

 8. CCITT

  CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique) er en organisasjon som fastsetter internasjonale kommunikasjonsstandarder. Gruppe 4 er en standard for datakommunikasjon som

 9. AR5

  AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000. AR5 er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. Datasettet deler inn landarealet

 10. ITRS

  International Terrestrial Reference System (ITRS) er et globalt geodetisk referansesystem for jordkloden, som International Earth Rotation Service (IERS) er ansvarlig for. Det er bygget på vedtatte