Hopp til innhold
  1. Når er fristen for innlevering av meldinger til Etterretninger for sjøfarende (Efs)?