Hopp til innhold
 1. Vestfold og Telemark ett fylke

  Seks kommuner i det nye fylket har vært involvert i kommunesammenslåinger. En kommune har i tillegg skiftet fylkestilhørighet. Det er status i det nye fylket per 1. januar 2020.

 2. Oppfølging etter workshop 4. desember

  4. desember 2018 ble det arrangert en workshop for å kartlegge IKT-utfordringer og -muligheter i forbindelse med kommune- og regionreformene. Sentrale aktører følger opp resultatene fra workshopen.

 3. GIS-dagen 2019

  Kva for klimaavtrykk har maten din? Det var eit av spørsmåla elevar frå vidaregåande skular i fylket fekk bryne seg på under årets GIS-dag. Plan- og temautvalet i Møre og Romsdal markerte årets

 4. Workshop om kommunal geodataplanlegging

  Representanter fra 16 kommuner deltok på workshopen 10. desember. Fokus var bruk av kommunale geodataplaner som virkemiddel for helhetlig og forutsigbart geodataarbeid i kommunene. Målsetting

 5. Gjennomført flyvning

  I sommer er det gjennomført flyvning med laserskanning og fotografering i årets to geovekstprosjekter i Valdres og Lillehammerregionen. Endelige data leveres i januar/ februar 2020 som avtalt. Må

 6. Troms + Finnmark = sant!

  Ett stort fylke, Troms og Finnmark, på hele 74 488 km² og fem færre kommuner er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen, fått nytt navn eller blitt en del

 7. Fellesmøte for Norge digitalt-utvalgene i Trøndelag

  Utvalgene i Norge digitalt-samarbeidet i Trøndelag har hatt sitt første felles fysiske møte etter at det ble ett Trøndelagsfylke fra 2018. Hensikten med fellesmøtet var å starte arbeidet med

 8. Aust- og Vest-Agder er blitt Agder fylke

  En fylkessammenslåing og fem færre kommuner er status for Agder per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen: Kristiansand, Songdalen og Søgne er slått sammen til 

 9. Full klaff for datafangstsesongen 2019

  Vi har hatt eit sommarhalvår med fleire lange godvêrsperiodar på Vestlandet. I tillegg til mykje sol og hyggelege badetemperaturar, så har dette resultert i ein god sesong for flyfotografering.

 10. Viken er en realitet

  Syv kommunesammenslåinger og en fylkessammenslåing er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen: Oppegård og Ski er slått sammen til Nordre Follo kommune