Hopp til innhold
  1. Etterslepstall for føring av bygg i kommunene

    Bygningsopplysninger skal føres i matrikkelen senest fem dager etter at det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. Tabellen viser antall dager mellom vedtaksdato og registrering i