Hopp til innhold
 1. Kommune- og regionsendringer 2020

  Nedenfor finner du oversikt over kommuner som er berørt av kommune- og regionsendringene fra 1. januar 2020. Listen inneholder informasjon om kommunenummer og fylkestilhørighet i overgangen mellom

 2. Norske sjøkart-seriar

  Sjøkart blir produsert i ulike kartseriar. Målestokk og innhald i sjøkarta er tilpassa forskjellig skipsfart og brukarbehov. For å sjå oversikt over kva område sjøkarta dekker, gå til norgeskart.no. 

 3. Kartbladoversikt for Norge 1:50 000

  Norge 1:50 000 er landets topografiske hovedkartserie. Kartserien er utviklet i nært samarbeid med Forsvaret og produseres i dag som en sivil og en militær serie (Beredskapskart M711). Den sivile

 4. Fylkes- og kommuneoversikt

  Frå 1.1. 2020 er det 11 fylke og 356 kommunar i Noreg. Tips! I tabellen nedanfor kan du sortere radene alfabetisk og i stigande eller synkande rekkjefølge ved å trykke på titlane. Sjå også oversikt