Hopp til innhold
 1. Kommune- og regionsendringer 2020

  Nedenfor finner du oversikt over kommuner som vil bli berørt av kommune- og regionsendringene fra 1. januar 2020, med nåværende og kommende kommunenummer og fylkestilhørighet. Listen er søkbar og

 2. Norske sjøkart-seriar

  Sjøkart blir produsert i ulike kartseriar. Målestokk og innhald i sjøkarta er tilpassa forskjellig skipsfart og brukarbehov. For å sjå oversikt over kva område sjøkarta dekker, gå til norgeskart.no. 

 3. Etterslepstall for føring av bygg i kommunene

  Bygningsopplysninger skal føres i matrikkelen senest fem dager etter at det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. Tabellen viser antall dager mellom vedtaksdato og registrering i

 4. Kartbladoversikt for Norge 1:50 000

  Norge 1:50 000 er landets topografiske hovedkartserie. Kartserien er utviklet i nært samarbeid med Forsvaret og produseres i dag som en sivil og en militær serie (Beredskapskart M711). Den sivile