Hopp til innhold
 1. Endringer gjort i standardene etter 2009

  Her er en oversikt over de siste endringene som er gjort i SOSI-standarden for plandata fra versjon 4.1 til gjeldende versjon. Det er en møysommelig jobb å oppgradere vektordata for arealplaner som

 2. Klassifikasjon av tilgjengelegheits-data

  Klassifikasjonane er utvikla for å sikre ei einskapleg kartlegging, som gjev eit solid og samanliknbart datagrunnlag på tvers av kommunane. Kartverket har saman med fleire organisasjonar komme fram

 3. Status datafangst

  I 2020 blir det bestilt fotografering av ca. 53 000 km². Dette fordeler seg på ett gjenstående prosjekt som ikke ble fotografert i 2019 (2 700 km²) og fire nye prosjekter i 2020 (50 300 km²). De

 4. Dybdedata og terrengmodeller av havbunn

  Dybdedata og terrengmodeller av havbunn er gratis tilgjengelig for nedlasting på dybdedata portalen og gjennom tjenester som WFS, WCS og WMS. Graderte dybdedata må bestilles via Kartverket. Dataene 

 5. Den norske los

  Den norske los (Dnl) er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene. Den norske los er nå digital og tilgjengelig for alle på nett.

 6. Sjøkartdata i kartplottarar

  Elektroniske sjøkart til kartplottarar, basert på sjøkartdata frå Kartverket, blir tilbydd av 14 distributørar. Sjå oversikt over kven distributørane er og kor ofte desse oppdaterer sine sjøkart.

 7. Status for saksbehandling av stedsnavn

  Til alle navn i Sentralt stedsnavnregister (SSR) ligger én eller flere skrivemåter av navnet. Til disse skrivemåtene er lagt en opplysning om skrivemåtens status etter lov om stadnamn. I tillegg har

 8. SOSI-programmer og -verktøy

  Her kan du laste ned programmer og verktøy til hjelp for kvalitetskontroll av SOSI-definisjonsfiler samt for å lage produktspesifikasjoner. Forhåndskonfigurert prosjektfil for EA (Enterprise

 9. Prosjektstatus for kartlegginga

  Fylkesmenn, fylkeskommunar og kommunar kan søke om tilskot til kartlegging av tilgjengelegheita for uteområde. Friluftsråd og interesseorganisasjonar som etablerer eit samarbeid med kommune- eller

 10. Kontrollere arealplaner

  Når en arealplan er ferdig konstruert, bør vektorfila kvalitetssjekkes. Da kan man bruke programmet SOSI-vis for å tegne opp innholdet i fila, og så kjøre kontrollprogrammet SOSI-kontroll.