Hopp til innhold
 1. Endringer gjort i standardene etter 2009

  Her er en oversikt over de siste endringene som er gjort i SOSI-standarden for plandata fra versjon 4.1 til gjeldende versjon. Det er en møysommelig jobb å oppgradere vektordata for arealplaner som

 2. Kva tyder stadnamna?

  Alle tradisjonelle norske stadnamn er ein del av språk og har ei opphavleg tyding. Men i daglegtale speler det lita rolle om vi forstår eit stadnamn. Sørfjorden og Sperillen fungerer like godt som

 3. Statlege arealplanar

  Gjennomføringa av viktige statlege eller regionale utbyggingsprosjekt kan gjere det nødvendig at staten sjølv må utarbeide og vedta arealplanar. Sjå Plan- og bygningslova for meir informasjon. 

 4. SOSI-programmer og -verktøy

  Her kan du laste ned programmer og verktøy til hjelp for kvalitetskontroll av SOSI-definisjonsfiler samt for å lage produktspesifikasjoner. Forhåndskonfigurert prosjektfil for EA (Enterprise

 5. Status for saksbehandling av stedsnavn

  Til alle navn i Sentralt stedsnavnregister (SSR) ligger én eller flere skrivemåter av navnet. Til disse skrivemåtene er lagt en opplysning om skrivemåtens status etter lov om stadnamn. I tillegg har

 6. Saksgang og saksbehandling i namnesaker

  Her kan du sjå saksgangen i ei stadnamnsak og korleis den interne saksbehandlinga i Kartverket er lagt opp. Klikk på biletet for å sjå illustrasjonen i større versjon (opnast i nytt vindauge).

 7. Prosjektstatus for kartlegginga

  Fylkesmenn, fylkeskommunar og kommunar kan søke om tilskot til kartlegging av tilgjengelegheita for uteområde. Friluftsråd og interesseorganisasjonar som etablerer eit samarbeid med kommune- eller

 8. Den norske los

  Den norske los (Dnl) er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene. Den norske los er nå digital og tilgjengelig for alle på nett.

 9. Lov om stadnamn

  Lov om stadnamn (stadnamnlova) gir reglar mellom anna for korleis stadnamn skal skrivast og korleis saksgangen skal vere i namnesaker. Sjå heile stadnamnlova på Lovdata sine nettsider. Føremålet med

 10. Klage på eller endre stadnamn

  Det må grundig saksbehandling og høyringar til om eit stadnamn skal endrast. Les korleis du går fram. Eit stadnamn er gjerne blitt til over tid og er eit produkt av både historie og kultur. Måten