Hopp til innhold
 1. Etterslepstall for føring av bygninger

  Publisering av etterslepstall for føring av bygninger er avsluttet. Kartverket har til nå publisert etterslepstall pr. kvartal for føring av bygninger innen 5-dagers fristen. Dette ble gjort for å

 2. Sletting etter kunngjøring

  Hvis du eier en eiendom hvor det er tinglyst gamle bestemmelser som ikke gjelder lenger, kan du søke om å få dem slettet etter kunngjøring. Dette gjelder dokumenter som er tinglyst for over 20 år

 3. Grunnbokshjemmel etter kunngjøring

  Hvis det er vanskelig å få tinglyst et eierskifte på vanlig måte, kan dagens eier av eiendommen søke om grunnbokshjemmel etter kunngjøring. Når skjøte eller hjemmelserklæring ikke er mulig Metoden

 4. Faggruppemøter

  Her finner du møteinnkallinger, referater og presentasjoner fra faggruppemøtene. År Møteinnkalling Referat Presentasjoner Foredragsholder 2019   6. september 06.09.     4. juni 04.06.      2018 14.-

 5. Driftsmeldinger for matrikkelen

  Her finnes oversikt over driftsmeldinger for matrikkelsystemet. Planlagte og ikke planlagte hendelser registreres her. Driftsmeldinger og notiser med relasjon til kommune- og regionreformene kan du

 6. Status vegadresser

  Landets kommuner fortsetter den fine framdriften i adressearbeidet. Nå er det ingen kommuner som er helt uten vegadresser. Status vegadresser i kommunane De siste årene har kommunene i Norge sett

 7. Nedlasting og installasjon av matrikkelklient

  Fremgangsmåte for å laste ned og installere Kartverkets nye matrikkelklient, uten behov for Java-lisens. Etter versjon 3.15 av matrikkelen er det mulig å laste ned en klient som ikke krever egen

 8. Kurs i matrikkelføring - Påmelding til del 2 -  føringsskurs

  Fyll ut skjemaet under for å melde deg på til del 2 -  tre dagers kurs i matrikkelføring. Føringskursene gjennomføres normalt ved Fylkeskartkontorene i Oslo, Trondheim, og Bergen.  Kursene bli

 9. Kurs i matrikkelføring

  Kartverket holder kurs for saksbehandlere som på vegne av kommunen skal føre matrikkelen. I mars er det gjennomført revisjon av enkelte av leksjonene i del 1 og alle foredragene i del 2.

 10. Dokumentavgift ved arv

  Mange arvingar slepp å betale dokumentavgift når dei mottek fast eigedom i eit arveoppgjør, men ikkje alle. Her kan du lese om reglane som gjeld for arvingar i ulike situasjonar. Privat eller