Hopp til innhold
 1. Ta i bruk NN2000

  Innføring av NN2000 krever en omregning av alle høydebærende data og berører offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, prosjektører og landmålere. NN1954 er det gamle høydesystemet

 2. Grunndata fra GNSS-stasjoner

  Kartverket ønsker å stimulere næringslivet til økt bruk av satellittdata. Kartverket tilbyr grunndata, som er rene satellittobservasjonsdata i sanntid, fra våre GNSS-stasjoner. Kartverket bidrar til

 3. Avtalevilkår posisjonstjenester

  1. Avtalens omfang Avtalen gjelder levering av posisjonstjenester fra Kartverket til Bruker. Vedlegg: CPOS produktinformasjon CPOS brukerveiledning DPOS produktinformasjon DPOS brukerveiledning ETPOS

 4. DPOS brukerveiledning

  Denne brukerveiledningen er en kortfattet veileder om bruk av DPOS-tjenesten. Vi fokuserer på riktig innstilling av parametere i mottakerutstyret, samt det viktigste man må ta hensyn til for å få

 5. Brukerveiledning posisjonstjenester

  Denne brukerveiledningen gir brukere av Kartverkets posisjonstjenester en oversikt over oppsett av utstyr og spesielle forhold som gjelder ved måling med CPOS og DPOS. Krav til roverutstyr CPOS:

 6. Transformere koordinater

  SkTrans er Kartverkets program for å transformere koordinater mellom de referanserammene og kartprojeksjonene som vanligvis brukes i Norge. Vi tilbyr også en gratis tjeneste for å transformere

 7. CPOS

  CPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med centimeters nøyaktighet. Med tjenesten kan du kartlegge, registrere og gjenfinne alt - på centimeteren. CPOS brukes av

 8. ETPOS

  ETPOS er en abonnementstjeneste som består av de siste tre måneders datafiler med GNSS-observasjoner fra Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner, samt nøyaktige koordinater i EUREF89 på disse

 9. DPOS

  DPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med desimeters nøyaktighet. Tjenesten er godt egnet til utstikking, innmåling og gjenfinning - på desimeteren. Tjenesten er for