Hopp til innhold
 1. Nå kan du enkelt rette feil i sjøkart!

  Årets båtsesong er i gang. Nå kan fritidsbåtflåten og profesjonell skipsfart bidra til sikrere og bedre ferdsel på sjøen ved å melde inn feil og mangler i norske sjøkart. Den nye tjenesten for

 2. Vegnett 5.0 og Elveg 2.0

  Ny versjon av SOSI Vegnett 5.0 og produktspesifikasjon Elveg 2.0 Introduksjon Regionreformen medfører endringer i det nasjonale vegreferansesystemet. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett blir også

 3. Dybdedata og terrengmodeller av havbunn

  Dybdedata og terrengmodeller av havbunn er gratis tilgjengelig for nedlasting på dybdedata portalen og gjennom tjenester som WFS, WCS og WMS. Graderte dybdedata må bestilles via Kartverket. Dataene 

 4. Brukerveiledning for stedsnavnsøk

  Kartverkets indekserte søk på stedsnavn henter data fra Sentralt stedsnavnregister (SSR). Denne veiledningen er rettet mot utviklere som vil bruke tjenesten i egne løsninger. Ønsker du bare å søke

 5. Brukerveiledning for adressesøk

  Kartverkets hurtigsøk på adresser er et REST-API som henter data fra det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen. Denne veiledningen er rettet mot utviklere som vil bruke tjenesten i egne

 6. Geosynkronisering av geografisk informasjon

  Geosynkronisering er en nasjonal standard for synkronisering av geografisk informasjon mellom datasystemer. Standarden muliggjør synkronisering av databaser med geografisk datainnhold på tvers av

 7. Veiledning for bruk av WFS i QGIS

  Denne veiledning skal hjelpe deg ta i bruk Kartverkets WFS-tjenester i QGIS. Merk at veilederen gjelder Qgis versjon 2.x. Kartverkets WFS-tjenester fungerer foreløpig ikke i versjon 3.x av Qgis.

 8. Sjøkartdata i kartplottarar

  Elektroniske sjøkart til kartplottarar, basert på sjøkartdata frå Kartverket, blir tilbydd av 14 distributørar. Sjå oversikt over kven distributørane er og kor ofte desse oppdaterer sine sjøkart.

 9. Meld inn feil i ENC

  Klikk i kartet og send inn din tilbakemelding. Web-tjenesten ENC Improver gjør at brukere av offisielle norske elektroniske sjøkart (ENC) enkelt kan gi tilbakemelding om feil og mangler i kartene.

 10. Varierende skrivemåter av stedsnavn på kartet

  Man skal ikke se lenge på norske kart før man finner inkonsekvente skrivemåter av stedsnavn. Innimellom får Kartverket som stedsnavnmyndighet spørsmål om hvorfor det er slik. Grunnstammen av