Hopp til innhold
 1. Konsesjon ved tinglysing

  Når du skal tinglyse eit eigarskifte, ein festekontrakt eller ein annan avtale om langvarig bruksrett, må du kontakte kommunen for å få registrert ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet”. Ny eigar eller

 2. Nedlasting og installasjon av matrikkelklient

  Fremgangsmåte for å laste ned og installere Kartverkets nye matrikkelklient, uten behov for Java-lisens. Etter versjon 3.15 av matrikkelen er det mulig å laste ned en klient som ikke krever egen

 3. Adressemerker

  Hva er et adressemerke, og hvorfor skal vi ha det på døra? Alle leiligheter i hus med flere boenheter har sin egen adresse. Selv om blokka har vegadressen Storgata 10, så er det mange leiligheter i

 4. Informasjonsbrosjyre om matrikkelen

  Matrikkel- og stedsnavnavdelingen i Kartverket har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om matrikkelen. Brosjyren er laget for å forklare hjemmelshavere, parter og andre hva matrikkelen er på en enkel

 5. Ny versjon - mai 19

  Ny versjon av tinglysingssystemet Elida blir produksjonssatt 14. mai 2019. Versjonen inneholder forbedret validering av elektroniske innsendinger, feilrettinger og andre forbedringer. Følgende

 6. Ny grunnboksutskrift

  Ved innføring av elektronisk tinglysing blir alle tinglyste dokumenter bli returnert sammen med en bekreftet grunnboksutskrift. Utformingen av grunnboksutskriften er endret, og viser nå en

 7. Veileder melding til tinglysing

  Etter versjon 3.10.4 av matrikkelen er det mulig å tinglyse enkelte forretninger elektronisk. Forretningene som kan tinglyses elektronisk må være ført med brukstilfellene: Opprette ny grunneiendom

 8. Fullmakter ved elektronisk tinglysing

  Virksomheter med brukeravtale om elektronisk tinglysing kan registrere fullmaktsforhold i Kartverkets fullmaktsregister. Systemet for elektronisk tinglysing krever at innsendinger til systemet er

 9. Avtale om elektronisk tinglysing

  Alle virksomheter som ønsker å knytte seg til Kartverkets system for elektronisk tinglysing må tegne avtale om tilgang og bruk av systemet. Dersom en annen virksomhet skal foreta slettinger, må det

 10. Søknadsskjema for tilgang til matrikkeldata

  Søknad om tilgang til matrikkeldata for Norge digitalt-parter Søknadsskjemaet om tilgang til data benyttes av virksomheter som er part i Norge digitalt-samarbeidet. Det er flere tilganger til