Hopp til innhold
 1. Vasstand til NN2000 eller middelvatn?

  Både Normalnull 2000 (NN2000) og middelvatn er moglege referansenivå i menyane ved søk etter vasstandsdata på Se havnivå, men kva skal du velje? Viss du vil ha vasstand og nivåskisser som høgder

 2. Søknadsskjema for tilgang til matrikkeldata

  Søknad om tilgang til matrikkeldata for Norge digitalt-parter Søknadsskjemaet om tilgang til data benyttes av virksomheter som er part i Norge digitalt-samarbeidet. Det er flere tilganger til

 3. Søknadsskjema – skjermingsverdige bygningstyper

  Søknad om tilgang til opplysninger om skjermingsverdige bygningstyper Søknadsskjemaet kan benyttes av virksomheter med tilgang til matrikkeldata, og som søker om generell tilgang for en eller flere

 4. Skjermingsverdige bygningstyper

  Utleveringsforskriften fastslår at en del bygningstyper skal skjermes i matrikkelen. Det ble gjort en endring i matrikkelen fra og med 1. juni 2017 for å iverksette skjermingen. Brukere av

 5. Status datafangst

  I 2020 blir det bestilt fotografering av ca. 53 000 km². Dette fordeler seg på ett gjenstående prosjekt som ikke ble fotografert i 2019 (2 700 km²) og fire nye prosjekter i 2020 (50 300 km²). De

 6. Skriv ut gratis med Mitt turkart

  Du kan enkelt skrive ut Kartverkets turkart «Norge 1:50 000» gratis via funksjonen "Mitt turkart" i Norgeskart.no. Du får samme kartdata som i papirkartene. Slik gjør du det Gå til norgeskart.no for

 7. Kommuneendringer 2017

  Her er oversikt over endringene i kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og kretser ved kommunesammenslåingene og grensejusteringene som ble gjennomført 1. januar 2017. Sandefjord kommune Nytt

 8. Tekniske endringer ved sammenslåing og grensejustering

  Her er oversikt over endringene i fylkes- og kommunenumre ved de ulike kommune- og fylkessammenslåingene og grensejusteringene som trådte i kraft 1. januar 2020. Kommuneendringer Ved årsskifte 2019-

 9. Kommune- og fylkesendringer 2018

  Her er oversikt over endringene i fylkes- og kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og kretser ved de ulike kommune- og fylkessammenslåingene og grensejusteringene som ble iverksatt 1. januar 2018

 10. Kart i grensetraktene mellom Norge og Sverige

  Kartverket og Lantmäteriet i Sverige inngikk våren 2015 en samarbeidsavtale om å dele geodata mellom myndigheter, fylker og kommuner på begge sider av den norsk-svenske grensen. Siden 2011 har det