Hopp til innhold
 1. Vedtak i Geovekst-forum 2017

  Under vises en oversikt over saker og vedtak som er fattet i Geovekst-forum i 2017. Møte 22.-23. november Sak 56/17 - Økning av bidraget fra Geovekst-partene til Omløpsprogrammet Vedtak: 

 2. Sikringssone under kraftlinjer

  Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt. Utbygging av kraftlinjer og luftspenn krever derfor at tiltak vurderes og utredes i form av sikringssoner. Noen kraftlinjer skal

 3. FDV-avtaler i Troms og Finnmark fylke

  FDV-avtalen regulerer det kontinuerlige ajourhold av Felles KartdataBase (FKB), samt drift, distribusjon, rettigheter og salg av basene. Det er en avtale for hver kommune, og FDV-avtalen består av

 4. Sentral FKB i Agder fylke

  Etter at Songdalen og Søgne ble slått sammen til Kristiansand kommune ved årskiftet er det kun en kommune som ikke oppdaterer direkte i Sentral Felles KartdataBase (SFKB). Dato for når Kristiansand

 5. Kartlegging av grunne område med flyboren laser

  Fem kommunar på Søre Sunnmøre har fått laga marine grunnkart som har svært høg oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen som ingen har sett før. Det vil vere til stor nytte for mange ulike brukarar

 6. Ny grunnboksutskrift

  Ved innføring av elektronisk tinglysing blir alle tinglyste dokumenter bli returnert sammen med en bekreftet grunnboksutskrift. Utformingen av grunnboksutskriften er endret, og viser nå en

 7. Veileder melding til tinglysing

  Etter versjon 3.10.4 av matrikkelen er det mulig å tinglyse enkelte forretninger elektronisk. Forretningene som kan tinglyses elektronisk må være ført med brukstilfellene: Opprette ny grunneiendom

 8. Fullmakter ved elektronisk tinglysing

  Virksomheter med brukeravtale om elektronisk tinglysing kan registrere fullmaktsforhold i Kartverkets fullmaktsregister. Systemet for elektronisk tinglysing krever at innsendinger til systemet er

 9. Avtale om elektronisk tinglysing

  Alle virksomheter som ønsker å knytte seg til Kartverkets system for elektronisk tinglysing må tegne avtale om tilgang og bruk av systemet. Dersom en annen virksomhet skal foreta slettinger, må det

 10. Ofte stilte spørsmål

  Er det noe du lurer på om Sentral felles kartdatabase (SFKB)? Her har vi samlet en del spørsmål som ofte dukker opp. Spørsmålene er kategorisert i ulike tema. Trykk på  temaet for å komme rett til