Hopp til innhold
 1. Hvordan definere og observere havnivåendringer?

  Det er viktig å forstå hvordan havnivået vil endre seg i framtiden for å effektivt kunne planlegge og forvalte kystsonen. Forandringer i havnivået som følge av et endret klima, stormflo og bølger

 2. Milanković og historiske havnivåendringer

  Gjennom å forstå hvorfor og hvordan havnivået oppgjennom historien har forandret seg, er vi bedre rustet til å forstå hvordan havnivået i framtiden vil forandre seg. Milutin Milanković (1879-1958)

 3. Hva skjer med havnivået etter 2100?

  Kartverkets framskrivninger av havnivået dekker de neste 80 årene og avhenger av størrelsen til framtidige klimagassutslipp. Tatt i betraktning at jordas klima styres av langsomme prosesser er den

 4. Observerte havnivåendringer og deres opphav

  Det er viktig å forstå hvorfor havnivået har endret seg, blant annet for å øke troverdigheten til framskrivninger av havnivået. Det nasjonale observasjonssystemet for havnivå driftes av Kartverket.

 5. Ny versjon - mai 19

  Ny versjon av tinglysingssystemet Elida blir produksjonssatt 14. mai 2019. Versjonen inneholder forbedret validering av elektroniske innsendinger, feilrettinger og andre forbedringer. Følgende

 6. Sjøkartdata i kartplottarar

  Elektroniske sjøkart til kartplottarar, basert på sjøkartdata frå Kartverket, blir tilbydd av 14 distributørar. Sjå oversikt over kven distributørane er og kor ofte desse oppdaterer sine sjøkart.

 7. Forvaltningsløsning for høydedata

  Kartverkets har lansert hoydedata.no, en nettløsning for lagring, innsyn og nedlasting av høydedata. Detaljerte høydedata er nå bli lett tilgjengelig for alle brukere, samtidig som vi sikrer en

 8. Prosjekt TopoBaty 2014

  I 2014 hadde Kartverket eit pilotprosjekt kor vi testa sjømåling (datainnsamling) med grøn laser i kystsona. Djupnedata samla inn i prosjektet er frigjeve og kan bestillast. Prosjektet såg på om

 9. Meld inn feil i ENC

  Klikk i kartet og send inn din tilbakemelding. Web-tjenesten ENC Improver gjør at brukere av offisielle norske elektroniske sjøkart (ENC) enkelt kan gi tilbakemelding om feil og mangler i kartene.

 10. Varierende skrivemåter av stedsnavn på kartet

  Man skal ikke se lenge på norske kart før man finner inkonsekvente skrivemåter av stedsnavn. Innimellom får Kartverket som stedsnavnmyndighet spørsmål om hvorfor det er slik. Grunnstammen av