Hopp til innhold
 1. Brukerveiledning for stedsnavnsøk

  Kartverkets indekserte søk på stedsnavn henter data fra Sentralt stedsnavnregister (SSR). Denne veiledningen er rettet mot utviklere som vil bruke tjenesten i egne løsninger. Ønsker du bare å søke

 2. Brukerveiledning for adressesøk

  Kartverkets hurtigsøk på adresser er et REST-API som henter data fra det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen. Denne veiledningen er rettet mot utviklere som vil bruke tjenesten i egne

 3. Geodataplan for Agder fylke

  Geodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Agder fylke. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen ble vedtatt av

 4. Regionreformen i Innlandet fylke

  I Hedmark og Oppland ble ingen kommuner slått sammen, men de to fylkene ble til nye Innlandet fylke fra 1. januar 2020. Regionreformen - konsekvenser av å endre kommunenummer 1. januar i 2020 ble

 5. Nordland digitalt arbeidsutvalg

  Nordland digitalt arbeidsutvalg skal initiere og støtte tiltak som bidrar til å oppfylle målsettingen med Norge digitalt i Nordland. Her finner du oversikt over medlemmene i utvalget. Under tabellen

 6. Geosynkronisering av geografisk informasjon

  Geosynkronisering er en nasjonal standard for synkronisering av geografisk informasjon mellom datasystemer. Standarden muliggjør synkronisering av databaser med geografisk datainnhold på tvers av

 7. Informasjonsbrosjyre om matrikkelen

  Matrikkel- og stedsnavnavdelingen i Kartverket har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om matrikkelen. Brosjyren er laget for å forklare hjemmelshavere, parter og andre hva matrikkelen er på en enkel

 8. Satellittaltimetri – vår fremste måleteknikk for å overvåke havnivået

  Lurer du på hvordan det er mulig å observere millimeterstore endringer i havnivået? Svaret er å bevege seg ut i verdensrommet og gjøre målinger fra satellitter. Altimetrisatellittene måler sin egen

 9. Veiledning for bruk av WFS i QGIS

  Denne veiledning skal hjelpe deg ta i bruk Kartverkets WFS-tjenester i QGIS. Merk at veilederen gjelder Qgis versjon 2.x. Kartverkets WFS-tjenester fungerer foreløpig ikke i versjon 3.x av Qgis.

 10. Adressering ved kommunesammenslåing og grensejustering

  Entydige adresser er viktig for alle, men kanskje aller viktigst for nødetater og transportnæring. Det er også viktig for ulike registre at en har entydige, unike benevnelser til bruk i alle registre