Hopp til innhold
 1. Meldinger fra kommune- og regionreformene

  Her finner du oversikt over driftsmeldinger og notiser med relasjon til kommune- og regionreformene. Dato Melding 01.01.2020 Kl. 04:00 Prosessene for kommune- og regionreformene i matrikkel og

 2. Dybdedata og terrengmodeller av havbunn

  Dybdedata og terrengmodeller av havbunn er gratis tilgjengelig for nedlasting på dybdedata portalen og gjennom tjenester som WFS, WCS og WMS. Graderte dybdedata må bestilles via Kartverket. Dataene 

 3. Kartleggingsprosjekt 2019

  Det er fem nye kartleggingsprosjekt ved Kartverket Oslo i 2019. To i Akershus, ett i Buskerud og to i Østfold. I tillegg er det utført skanning på 1 blokk under Nasjonal detaljert høydemodell (NDH).

 4. Se havnivåendringer og ekstreme vannstandsnivå i kart

  Se havnivå i kart viser effektene av økt havnivå og stormflo. Risikokart over områder som vil bli berørt gjør det enklere å planlegge for og å være forberedt på klimaendringer. I tillegg til

 5. Marty - en teknisk løsning for kommuneendringer i matrikkelen

  Norge skal gjennomføre en kommune- og regionreform, med mål om større kommuner og regioner som er mer robuste og funksjonelle. Dette medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. For at vi i

 6. Opne vasstandsdata

  Eit API for data på Se havnivå er tilgjengeleg, og vår widget gjer at du kan vise data for tidvatn (flo og fjære) direkte på din nettstad. API for vasstandsdata Data for vasstand og tidvatn er gjort

 7. Norges kystlinje

  Vi har en langstrakt kyst med skjærgård og fjordlandskap, og den er verdens nest lengste etter Canada. Den delen av landet som grenser mot hav er hele 102 936 kilometer lang. Her er en oversikt pr

 8. Adressemerker

  Hva er et adressemerke, og hvorfor skal vi ha det på døra? Alle leiligheter i hus med flere boenheter har sin egen adresse. Selv om blokka har vegadressen Storgata 10, så er det mange leiligheter i

 9. Oppgraderinger i Sentral FKB torsdag 25. oktober 2018

  Det planlegges en større oppgradering av Sentral FKB i forbindelse med IT vedlikehold torsdag 25.oktober. Det må påregnes nedetid fra kl. 16:00 torsdag 25. oktober og hele fredag 26. oktober. Mulig

 10. Slik får vi høgdedata frå flyfoto

  I tillegg til å laserskanne landskapet konstruerer vi nokre stader punktskyer basert på vanlege flyfoto. Her forklarer vi korleis vi nyttar slik bildematching i nasjonal detaljert høgdemodell. For å